POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

28 kwietnia 2023 roku odbyło się uroczyste pożegnanie naszych koleżanek i kolegów z klas czwartych. W murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zebrała się cała społeczność szkolna, aby towarzyszyć tegorocznym abiturientom w odebraniu ostatnich w ich życiu świadectw szkolnych oraz obserwować jak z podniesioną głową wstępują w jakże trudną, a jednocześnie pociągającą dorosłość.

Uroczystość pożegnania maturzystów miała podniosły charakter – rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, który następnie wręczył najzdolniejszym świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za najlepsze wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, a także reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach lub w zawodach sportowych. Na ręce Ich rodziców zostały zaś złożone listy gratulacyjne.

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Rady Rodziców Pan Waldemar Wojciechowski, kierując wzruszające słowa do Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi oraz tegorocznych Maturzystów.

Po części oficjalnej uczniowie klas III przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny opatrzony mottem: ,,Dopomóż dzisiaj odchodzącym chwilom, by jutro były warte wspomnień”. Następnie głos zabrali przedstawiciele klas czwartych. W tym wyjątkowym dniu podziękowali Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za wysiłek i trud włożony w przygotowanie Ich do dorosłego życia.

Na zakończenie czwartoklasiści udali się do swoich pracowni na ostatnie spotkanie z wychowawcami. Nie obyło się oczywiście bez łez…

 

Majowe święto narodowe w Zduńskiej Dąbrowie

W czwartkowe przedpołudnie 27 kwietnia szkolne mury w Zduńskiej Dąbrowie przepełnione były majowym klimatem wielkiego narodowego święta związanego z uchwaleniem w roku 1791 pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Zgodnie z wieloletnią tradycją, czyniąc zadość patriotycznym wartościom, uczniowie naszej placówki przygotowali jak co roku uroczystą  akademię z okazji 232 rocznicy powołania do życia tego wyjątkowego dla historii Polski aktu normatywnego.           Część oficjalna przedsięwzięcia  rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego, wspólnego odśpiewania hymnu narodowego i  okolicznościowego przemówienia dyrektora szkoły – pana Stanisława Kosmowskiego. W dalszej kolejności scena sali multimedialnej naszej placówki należała już do młodych artystów, którzy pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali widowni niezwykle barwny pod względem merytorycznym,  słowno-muzyczny montaż, przeplatanymi nastrojowymi pieśniami oraz patriotycznymi wierszami, dodatkowo okraszonymi niezwykle wymownym filmem edukacyjnym wyświetlanym podczas występu,  a mającym na celu ukazać młodzieży realia Polski okresu XVIII wieku.  Wielkie zaangażowanie i ciężka praca uczniów przygotowujących akademię zaowocowały wyjątkowym spektaklem pobudzającym historyczne zmysły publiki , która odwzajemniła się gromkimi brawami i wyrazami uznania.

Wiwat Maj 3 Maj!!!

 

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023 organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: hulajnoga elektryczna, tablety, słuchawki bezprzewodowe, opaski Smartband, dyplomy oraz zaproszenia na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prace można przesyłać do dnia 09 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 września 2023 r.

Szczegóły znajdują się w regulaminie na stronie LINK – KONKURS [1].

Zachęcamy do polubienia fanpage MEDIACJA [2] na portalu Facebook.

Links:

[1] https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji-2024

[2] http://www.facebook.com/mediacja.gov/

 

I Konkurs Wiedzy Rolniczej

25 kwietnia 2023 roku odbył się etap szkolny I Konkursu Wiedzy Rolniczej – Produkt Polski, Kupuj Świadomie. Wzięło w nim udział 17 uczniów z naszej szkoły. To inicjatywa mająca na celu promowanie wiedzy na temat rolnictwa oraz zachęcanie do świadomego wyboru produktów pochodzących z polskich upraw i hodowli.

Wyniki konkursu poznamy 12 maja 2023 roku.

 

 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

21 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbył się  Dzień  Otwartych Drzwi Szkoły pod hasłem „Szkoła w działaniu”. Celem zorganizowanego wydarzenia było zaprezentowanie uczniom klas ósmych szkół podstawowych oraz ich rodzicom oferty edukacyjnej placówki.

Na odwiedzających w tym dniu ZSCKR czekało wiele atrakcji, gdyż w poszczególnych obiektach szkoły, na specjalnie przygotowanych stanowiskach tematycznych, ósmoklasiści mogli wziąć bezpośredni udział w zajęciach warsztatowych dzięki czemu mieli okazję przekonają się jak wygląda edukacyjna codzienność w Zduńskiej Dąbrowie. W budynku szkoły młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach florystycznych, przyjrzeć się doświadczeniom laboratoryjnym oraz zwiedzić pracownie i inne pomieszczenia obiektu. W kompleksie o profilu zawodowym ósmoklasiści mieli okazję zobaczyć warsztaty z groomingu, a także zabiegi chirurgiczne wykonywane przez uczniów pod czujnym okiem lekarzy weterynarii. Zwiedzający mogli również obejrzeć salę analityczno-chemiczną. W budynku architektury krajobrazu uczniowie mieli możliwość obserwować etapy tworzenia dekoracji kwiatowych oraz uprawę warzyw z rozsady. Ósmoklasiści mieli również okazję zwiedzić ogródek meteorologiczny. Niewątpliwie jedną z atrakcji dla odwiedzających był symulator kombajnu zbożowego zaprezentowany w hali maszyn. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pozostałe maszyny rolnicze. W oborze dydaktycznej uczniowie mogli obserwować sposób działania nowoczesnego robota udojowego i robota sprzątającego oraz przyjrzeć się zabiegom inseminacji wykonywanym przez przyszłych techników weterynarii. Na sali gimnastycznej zaś obejrzeć zorganizowany pokazach gier sportowych. Chętni uczniowie ostatnich klas mieli również okazję na przejażdżkę konną. Zainteresowani mogli też zwiedzić internat, przed którym rozmieszczony został sprzęt turystyczny w postaci kajaków oraz rowerów mających na celu w sposób efektywny organizować czas wolny uczniom ze Zduńskiej Dąbrowy.

Mamy nadzieję, że nasze działania spełniły oczekiwania przybyłych do nas ósmoklasistów.

Na kolejny, ostatni już dzień otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie zapraszamy w piątek 12 maja w godzinach od 8:00 do 17:00.

 

 

 

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!!!

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!!!

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych na Dni Otwarte Naszej Szkoły, które odbędą się 24 marca, 21 kwietnia (dzień zorganizowany) i 12 maja 2023 roku.

W tych dniach będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną i porozmawiania z nauczycielami i uczniami naszej szkoły.

 

 

WIELKI SUKCES UCZNIÓW Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W OLIMPIADZIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Ogromny sukces odnieśli uczniowie i szkoła w Zduńskiej Dąbrowie w okręgowych eliminacjach  XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w dniu 14 kwietnia 2023 roku. Eliminacje etapu odbyły się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zespół Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 14 uczniów w blokach weterynaria, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, produkcja roślinna i agrobiznes. Sześciu uczniów wygrało rywalizację i tym samym zakwalifikowało się do kolejnego etapu zmagań, są to: Mateusz Furman zdobywca 1 miejsca  i Amelia Bień 2  miejsca w bloku weterynaria (oboje są uczniami klasy IV technikum weterynarii), Adam Foks (uczeń klasy IV technikum rolniczego) zajął 1 miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa, również na 1 miejscu sklasyfikowano w bloku produkcja zwierzęca  Jakuba Antczaka, ucznia klasy III technikum weterynarii oraz dwie uczennice klasy IV technikum architektury krajobrazu – Weronika Szczepaniak zdobywczyni 3 miejsce w bloku architektura krajobrazu  i Emilia Walendzik finalistka 5 miejsca blok ogrodnictwo.  Zdobycie wysokich lokat otwiera drogę do dalszej rywalizacji o indeksy na wyższe uczelnie na etapie Centralnym w  Olsztynie w dniach 26 – 28 maja. W rankingu szkół zajęliśmy zaszczytne pierwsze miejsce i zostaliśmy uhonorowani wyróżnieniem w postaci dyplomu.

Tuż za podium znaleźli się w bloku architektura krajobrazu zajmując 4 miejsce – Zuzanna Ryjak – uczennica IV klasy technikum architektury krajobrazu, w bloku produkcja roślinna  na 4 miejscu sklasyfikowano Dawida Łopatkę a 5 miejsce zajął Wojciech Wysocki obaj to uczniowie IV klasy technikum rolniczego, w bloku agrobiznes 4 i 5 miejsce zajęli kolejno Arkadiusz Jarecki i Kacper Cuper uczniowie klasy IV technikum rolniczego.

Znaczące miejsca zdobyli  również Kacper Tondera, Norbert Kowalski i  Patryk Makowski.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej,  rozszerzeniem zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Uczestnictwem w olimpiadzie młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześnienia i rozwoju polskiego rolnictwa. Laureaci eliminacji centralnych są przyjmowani na studia kierunków rolniczych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, a finalistom życzymy sukcesu na etapie centralnym!!!

Krajowy etap konkursu „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym”

W dniach 13-14 kwietnia 2023 roku w Warszawie odbył się krajowy etap konkursu pt. „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym”. Wziął w nim udział uczeń naszej szkoły Mariusz Górski z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie Technik rolnik.

W pierwszym etapie konkursu wzięło udział ponad 500 uczniów z 60 szkół rolniczych z całej Polski. Do finału krajowego zakwalifikowało się 50 najlepszych uczestników. Wśród nich uczeń naszej szkoły Mariusz Górski, który w I edycji zdobył pierwsze miejsce.

Konkurs realizowany był w ramach projektu pt. Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z partnerami: Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz FPP Enviro sp. z o. o.

W ramach przeprowadzonego konkursu uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzenia Warszawy oraz interaktywnych wystaw w Centrum Nauki Kopernik.

Serdecznie gratulujemy!!!

Alicja Bzdurska z klasy 1 TWa na podium w Finale Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ‘Młodzież zapobiega pożarom”

14 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu odbyły się eliminacje szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM.

Organizatorem konkursu był Oddział Powiatowy Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łowiczu, współorganizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki oraz Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Naszą szkołę reprezentowali : Alicja Bzdurska i Szymon Czerwiński (oboje z klasy 1 TWa).

Po części pisemnej na 2 miejscu uplasowała się Alicja Bzdurska, która ostatecznie, po rozgrywkach finałowych zajęła 3 lokatę!

Serdecznie gratulujemy!