ZŁOTY MEDAL DLA UCZENNICY ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE!

W dniach 29-31.05 reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w Ogólnopolskich Zawodach w Skokach przez Przeszkody dla Młodzieży Szkół Rolniczych w Strzegomiu. Po wylosowaniu koni młodzież odbyła trening skokowy, podczas którego Malwina Organiściak, Oliwia Pasterska oraz Julia Gładka zapoznały się z końmi. Dziewczyny uczestniczyły również w warsztatach, na których zgłębiały tajniki jeździectwa, m.in. budowania toru przeszkód w konkurencji skoków przez przeszkody.

W dniu zawodów 31.05. perfekcyjny przejazd parkuru przez Malwinę Organiściak uplasował ją na pierwszym miejscu. Drużynowo szkoła zajęła 10-te miejsce. Dziewczyny oprócz wygranej są bogatsze o nowe doświadczenia i wyzwania.

BRAWA DLA NASZEJ ZAŁOGI!

KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH W PODDĘBICACH

W poniedziałek 29 maja uczniowie naszej szkoły w osobach: Przemysław Rześny, Bartłomiej Góral oraz Weronika Bakalarz wzięli udział w etapie regionalnym IX edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę”, który przeprowadzony został w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. Dokładnie o godzinie 10.00 38 laureatów etapu szkolnego z powiatów: łowickiego, kutnowskiego, poddębickiego i łęczyckiego przystąpiło do pisemnej rywalizacji w tematyce związanej ze zbrojnym podziemiem antykomunistycznym rozwiązując test składający się z 30 pytań.

Po pełnych emocji zmaganiach komisja ogłosiła werdykt. Siedmiu uczestników  z najlepszymi wynikami zakwalifikowało się do finału konkursu, który 5 czerwca odbędzie się w Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi. Wśród nich znalazła się Weronika Bakalarz – uczennica klasy 4 Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, która zajęła 5 miejsce.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

Bezpiecznie chronimy nasze uprawy FDPA i Syngenta na straży bezpieczeństwa żywności

29 maja 2023 roku uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i firmę Syngenta.

Uprawa roślin jest bezpośrednio związana z wykonywaniem wielu czynności mających na celu ochronę upraw przed organizmami szkodliwymi. Bez stosowania chemicznej ochrony roślin osiągnięcie dużych plonów o wysokiej jakości jest bardzo trudne. Należy mieć na uwadze bardzo duże zagrożenia związane z pestycydami. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że bezpieczne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin powiązane jest z przestrzeganiem przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin kilku zasad m.in.: zobligowani są do uwzględniania wymogów integrowanej ochrony roślin, używać tylko zarejestrowane środki ochrony roślin a ich aplikowanie powinno odbywać się zgodnie z etykietą oraz zachowaniem warunków prawidłowego stosowania. Zakup pestycydów musi pochodzić wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą ochrony roślin oraz kwalifikacje, które uzyskują na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Do zabiegów chemicznej ochrony roślin należy wykorzystywać wyłącznie sprzęt, którego użycie zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin.

Młodzież podczas szkolenia poszerzyła swoją wiedzę na temat:

  • wymagań prawnych związanych z ochroną upraw,
  • środków ochrony roślin
  • integrowanej ochrony roślin z uwzględnieniem roli kwalifikowanego materiału siewnego
  • zasad bezpiecznego stosowania ŚOR.

Prelegenci przedstawili nowe rozwiązania prawne Unii Europejskiej w zakresie stosowania ŚOR. W części praktycznej na stanowisku demonstracyjnym ekspert wskazał zasady prawidłowej kalibracji opryskiwacza oraz efekty działania rozpylaczy.

W trakcie zajęć odbywały się quizy i ćwiczenia, a za poprawne odpowiedzi uczniowie otrzymywali drobne upominki.

 

 

6 laureatów i 1 finalistka w Centralnych Eliminacjach OWiUR!!!

Ogromny sukces odnieśli nasi uczniowie w Centralnych Eliminacjach   Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się w dniach 27-28 maja 2023 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zespół Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 7 uczniów w blokach weterynaria, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, produkcja roślinna i agrobiznes. Sześciu uczniów wygrało rywalizację i tym samym zdobyło tytuł laureata i indeksy na wyższe uczelnie. Mateusz Furman zajął  2 miejsce w Polsce w bloku weterynaria. Oprócz indeksu na wymarzony kierunek studiów otrzymał stypendium oraz nagrodę finansową w wysokości 2500 zł. Ufundowaną przez MRiRW.

W bloku weterynaria tytuł laureatki zdobyła również Amelia Bień. Adam Foks uzyskał tytuł laureata w bloku mechanizacja rolnictwa. W bloku produkcja zwierzęca  laureatem został Jakub Antczak, a bloku architektura krajobrazu Weronika Szczepaniak i Zuzanna Ryjak. Emilia Walendzik została finalistką w bloku ogrodnictwo.  Zdobycie wysokich lokat dało uczniom indeksy na wyższe uczelnie oraz stypendia i cenne nagrody rzeczowe.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej,  rozszerzeniem zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Laureaci eliminacji centralnych są zwolnieni z części teoretycznej egzaminu zawodowego z maksymalną liczbą punktów oraz są przyjmowani na studia kierunków rolniczych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

 

Rusza rekrutacja do nowego projektu Erasmus+

Już dziś, 29 maja, rusza rekrutacja do nowego projektu Erasmus+ realizowanego przez naszą szkołę. Projekt skierowany jest do uczniów klas II, III i IV kształcących się na kierunkach technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik rolnik oraz technik weterynarii.  Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce projekty unijne (https://zspzd-technikum.pl/projekty-unijne/erasmus-2022-2023) oraz u koordynatorów projektu -pani Katarzyny Sochy i Magdaleny Bajeny.

 

Pielgrzymowali na Jasną Górę już po raz 19!

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wraz z opiekunami i absolwentami szkoły, w dniach 22-27 maja, uczestniczyli w 368 Łowickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Łącznie grupa liczyła 65 osób na 255 wszystkich uczestników pielgrzymki (blisko 30%). W Łowiczu wychodzili w barwach bliskich szkole rolniczej (na zielono), w Piotrkowie Trybunalskim w charakterze Maryjnym (na niebiesko), zaś na Jasną Górę wkroczyli w barwach papieskich (na żółto), mocno akcentując wsparcie dla osoby świętego Jana Pawła II. Opiekunami na pielgrzymim szlaku byli: Kinga Dzik, Kamila Muras, Joanna Gajda, Tobiasz Kamiński, zaś koordynatorem Aleksander Frankiewicz.

2508d499-29c8-4cec-904d-4ed01e99783a

 

Szkolna pasieka

Dokładnie 7 miesięcy temu zamieściliśmy wpis o powstaniu szkolnej pasieki, a już pierwsze miodobranie za nami. Nieco kapryśna, czwartkowa, pogoda umożliwiła nam podebranie wiosennego miodu. Członkowie koła pszczelarzy uwijali się szybko i sprawnie, przy okazji zgłębiając wiedzę na temat rodziny pszczelej. Jak przebiegała ich praca? Zobaczcie sami.

 

BISKUPIE ODWIEDZINY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Z okazji  wizytacji  Parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Zdunach, w poniedziałkowe przedpołudnie 22 maja, podwoje naszej placówki odwiedził Jego Ekscelencja ks. biskup Wojciech Osial. Gościa, któremu towarzyszył Proboszcz zduńskiej Parafii – ks. Ireneusz Cieślak oraz Wójt Gminy Zduny – Krzysztof Skowroński, przywitała Dyrekcja szkoły, Zespół kierowniczy oraz młodzież ze szkolnego zespołu ludowego – Dąbrowskie Pasiaki.

Po zakończeniu ceremonii powitalnej jej uczestnicy udali się do sali konferencyjnej, gdzie biskup miał okazję spotkać się z uczniami, gronem pedagogicznym oraz pracownikami administracyjnymi. W okazjonalnym przemówieniu Dyrektor Stanisław Kosmowski zarysował zebranym historię szkoły podkreślając jej tradycyjny charakter i nawiązując do licznych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach, a kwalifikujących ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie jako jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce.

Biografie patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej oraz postaci historycznych nierozerwalnie związanych ze zduńską placówką takich jak Kazimierz i Leonilda Wyszomirscy oraz Krystyna Idzikowska przedstawiła młodzież reprezentująca uczniowski samorząd i Młodzieżową Radę Powiatu Łowickiego. Część artystyczną, dopełniającą program wizyty zapewnił z kolei szkolny zespół ludowy – Dąbrowskie Pasiaki.

Na koniec spotkania głos zabrał biskup Wojciech, który wiele ciepłych słów uznania i podziękowań skierował do Dyrekcji, uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. W swoim krótkim wystąpieniu przekazał również zebranym wiele cennych spostrzeżeń etyczno-religijnych mających stanowić dla nich moralny drogowskaz w przeżywaniu edukacyjnej przygody.

 

MŁODZIEŻ NA PIELGRZYMIM SZLAKU

1 dzień 368 Łowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Uczestniczą uczniowie, opiekunowie, absolwenci (ponad 50 osób).

Minęli Jeżów / Kosiska.

8211731b-63b4-4f65-a0ea-0609c201d9f8

c5195825-b827-4d94-89d0-ea7dd7a23eaa(1)

c5195825-b827-4d94-89d0-ea7dd7a23eaa

Spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

15 maja 2023 roku w naszej szkole  odbyło się spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Uczniowie klas 3 technikum kształcącego w zawodzie Technik Rolnik i Technik Architektury wysłuchali prelekcji na temat zadań i obowiązków Inspekcji Ochrony Roślin. Młodzież miała również możliwość zadawania pytań,  na które uzyskała szczegółowe odpowiedzi. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy.