6 laureatów i 1 finalistka w Centralnych Eliminacjach OWiUR!!!

Ogromny sukces odnieśli nasi uczniowie w Centralnych Eliminacjach   Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się w dniach 27-28 maja 2023 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zespół Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 7 uczniów w blokach weterynaria, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, produkcja roślinna i agrobiznes. Sześciu uczniów wygrało rywalizację i tym samym zdobyło tytuł laureata i indeksy na wyższe uczelnie. Mateusz Furman zajął  2 miejsce w Polsce w bloku weterynaria. Oprócz indeksu na wymarzony kierunek studiów otrzymał stypendium oraz nagrodę finansową w wysokości 2500 zł. Ufundowaną przez MRiRW.

W bloku weterynaria tytuł laureatki zdobyła również Amelia Bień. Adam Foks uzyskał tytuł laureata w bloku mechanizacja rolnictwa. W bloku produkcja zwierzęca  laureatem został Jakub Antczak, a bloku architektura krajobrazu Weronika Szczepaniak i Zuzanna Ryjak. Emilia Walendzik została finalistką w bloku ogrodnictwo.  Zdobycie wysokich lokat dało uczniom indeksy na wyższe uczelnie oraz stypendia i cenne nagrody rzeczowe.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej,  rozszerzeniem zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Laureaci eliminacji centralnych są zwolnieni z części teoretycznej egzaminu zawodowego z maksymalną liczbą punktów oraz są przyjmowani na studia kierunków rolniczych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!