BISKUPIE ODWIEDZINY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Z okazji  wizytacji  Parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Zdunach, w poniedziałkowe przedpołudnie 22 maja, podwoje naszej placówki odwiedził Jego Ekscelencja ks. biskup Wojciech Osial. Gościa, któremu towarzyszył Proboszcz zduńskiej Parafii – ks. Ireneusz Cieślak oraz Wójt Gminy Zduny – Krzysztof Skowroński, przywitała Dyrekcja szkoły, Zespół kierowniczy oraz młodzież ze szkolnego zespołu ludowego – Dąbrowskie Pasiaki.

Po zakończeniu ceremonii powitalnej jej uczestnicy udali się do sali konferencyjnej, gdzie biskup miał okazję spotkać się z uczniami, gronem pedagogicznym oraz pracownikami administracyjnymi. W okazjonalnym przemówieniu Dyrektor Stanisław Kosmowski zarysował zebranym historię szkoły podkreślając jej tradycyjny charakter i nawiązując do licznych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach, a kwalifikujących ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie jako jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce.

Biografie patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej oraz postaci historycznych nierozerwalnie związanych ze zduńską placówką takich jak Kazimierz i Leonilda Wyszomirscy oraz Krystyna Idzikowska przedstawiła młodzież reprezentująca uczniowski samorząd i Młodzieżową Radę Powiatu Łowickiego. Część artystyczną, dopełniającą program wizyty zapewnił z kolei szkolny zespół ludowy – Dąbrowskie Pasiaki.

Na koniec spotkania głos zabrał biskup Wojciech, który wiele ciepłych słów uznania i podziękowań skierował do Dyrekcji, uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. W swoim krótkim wystąpieniu przekazał również zebranym wiele cennych spostrzeżeń etyczno-religijnych mających stanowić dla nich moralny drogowskaz w przeżywaniu edukacyjnej przygody.

 

MŁODZIEŻ NA PIELGRZYMIM SZLAKU

1 dzień 368 Łowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Uczestniczą uczniowie, opiekunowie, absolwenci (ponad 50 osób).

Minęli Jeżów / Kosiska.

8211731b-63b4-4f65-a0ea-0609c201d9f8

c5195825-b827-4d94-89d0-ea7dd7a23eaa(1)

c5195825-b827-4d94-89d0-ea7dd7a23eaa