KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH W PODDĘBICACH

W poniedziałek 29 maja uczniowie naszej szkoły w osobach: Przemysław Rześny, Bartłomiej Góral oraz Weronika Bakalarz wzięli udział w etapie regionalnym IX edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę”, który przeprowadzony został w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. Dokładnie o godzinie 10.00 38 laureatów etapu szkolnego z powiatów: łowickiego, kutnowskiego, poddębickiego i łęczyckiego przystąpiło do pisemnej rywalizacji w tematyce związanej ze zbrojnym podziemiem antykomunistycznym rozwiązując test składający się z 30 pytań.

Po pełnych emocji zmaganiach komisja ogłosiła werdykt. Siedmiu uczestników  z najlepszymi wynikami zakwalifikowało się do finału konkursu, który 5 czerwca odbędzie się w Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi. Wśród nich znalazła się Weronika Bakalarz – uczennica klasy 4 Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, która zajęła 5 miejsce.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

Bezpiecznie chronimy nasze uprawy FDPA i Syngenta na straży bezpieczeństwa żywności

29 maja 2023 roku uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i firmę Syngenta.

Uprawa roślin jest bezpośrednio związana z wykonywaniem wielu czynności mających na celu ochronę upraw przed organizmami szkodliwymi. Bez stosowania chemicznej ochrony roślin osiągnięcie dużych plonów o wysokiej jakości jest bardzo trudne. Należy mieć na uwadze bardzo duże zagrożenia związane z pestycydami. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że bezpieczne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin powiązane jest z przestrzeganiem przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin kilku zasad m.in.: zobligowani są do uwzględniania wymogów integrowanej ochrony roślin, używać tylko zarejestrowane środki ochrony roślin a ich aplikowanie powinno odbywać się zgodnie z etykietą oraz zachowaniem warunków prawidłowego stosowania. Zakup pestycydów musi pochodzić wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą ochrony roślin oraz kwalifikacje, które uzyskują na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Do zabiegów chemicznej ochrony roślin należy wykorzystywać wyłącznie sprzęt, którego użycie zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin.

Młodzież podczas szkolenia poszerzyła swoją wiedzę na temat:

  • wymagań prawnych związanych z ochroną upraw,
  • środków ochrony roślin
  • integrowanej ochrony roślin z uwzględnieniem roli kwalifikowanego materiału siewnego
  • zasad bezpiecznego stosowania ŚOR.

Prelegenci przedstawili nowe rozwiązania prawne Unii Europejskiej w zakresie stosowania ŚOR. W części praktycznej na stanowisku demonstracyjnym ekspert wskazał zasady prawidłowej kalibracji opryskiwacza oraz efekty działania rozpylaczy.

W trakcie zajęć odbywały się quizy i ćwiczenia, a za poprawne odpowiedzi uczniowie otrzymywali drobne upominki.

 

 

6 laureatów i 1 finalistka w Centralnych Eliminacjach OWiUR!!!

Ogromny sukces odnieśli nasi uczniowie w Centralnych Eliminacjach   Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się w dniach 27-28 maja 2023 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zespół Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 7 uczniów w blokach weterynaria, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, produkcja roślinna i agrobiznes. Sześciu uczniów wygrało rywalizację i tym samym zdobyło tytuł laureata i indeksy na wyższe uczelnie. Mateusz Furman zajął  2 miejsce w Polsce w bloku weterynaria. Oprócz indeksu na wymarzony kierunek studiów otrzymał stypendium oraz nagrodę finansową w wysokości 2500 zł. Ufundowaną przez MRiRW.

W bloku weterynaria tytuł laureatki zdobyła również Amelia Bień. Adam Foks uzyskał tytuł laureata w bloku mechanizacja rolnictwa. W bloku produkcja zwierzęca  laureatem został Jakub Antczak, a bloku architektura krajobrazu Weronika Szczepaniak i Zuzanna Ryjak. Emilia Walendzik została finalistką w bloku ogrodnictwo.  Zdobycie wysokich lokat dało uczniom indeksy na wyższe uczelnie oraz stypendia i cenne nagrody rzeczowe.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej,  rozszerzeniem zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Laureaci eliminacji centralnych są zwolnieni z części teoretycznej egzaminu zawodowego z maksymalną liczbą punktów oraz są przyjmowani na studia kierunków rolniczych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

 

Rusza rekrutacja do nowego projektu Erasmus+

Już dziś, 29 maja, rusza rekrutacja do nowego projektu Erasmus+ realizowanego przez naszą szkołę. Projekt skierowany jest do uczniów klas II, III i IV kształcących się na kierunkach technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik rolnik oraz technik weterynarii.  Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce projekty unijne (https://zspzd-technikum.pl/projekty-unijne/erasmus-2022-2023) oraz u koordynatorów projektu -pani Katarzyny Sochy i Magdaleny Bajeny.