Krajowy etap konkursu „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym”

W dniach 13-14 kwietnia 2023 roku w Warszawie odbył się krajowy etap konkursu pt. „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym”. Wziął w nim udział uczeń naszej szkoły Mariusz Górski z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie Technik rolnik.

W pierwszym etapie konkursu wzięło udział ponad 500 uczniów z 60 szkół rolniczych z całej Polski. Do finału krajowego zakwalifikowało się 50 najlepszych uczestników. Wśród nich uczeń naszej szkoły Mariusz Górski, który w I edycji zdobył pierwsze miejsce.

Konkurs realizowany był w ramach projektu pt. Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z partnerami: Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz FPP Enviro sp. z o. o.

W ramach przeprowadzonego konkursu uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzenia Warszawy oraz interaktywnych wystaw w Centrum Nauki Kopernik.

Serdecznie gratulujemy!!!