WIELKI SUKCES UCZNIÓW Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W OLIMPIADZIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Ogromny sukces odnieśli uczniowie i szkoła w Zduńskiej Dąbrowie w okręgowych eliminacjach  XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w dniu 14 kwietnia 2023 roku. Eliminacje etapu odbyły się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zespół Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 14 uczniów w blokach weterynaria, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, produkcja roślinna i agrobiznes. Sześciu uczniów wygrało rywalizację i tym samym zakwalifikowało się do kolejnego etapu zmagań, są to: Mateusz Furman zdobywca 1 miejsca  i Amelia Bień 2  miejsca w bloku weterynaria (oboje są uczniami klasy IV technikum weterynarii), Adam Foks (uczeń klasy IV technikum rolniczego) zajął 1 miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa, również na 1 miejscu sklasyfikowano w bloku produkcja zwierzęca  Jakuba Antczaka, ucznia klasy III technikum weterynarii oraz dwie uczennice klasy IV technikum architektury krajobrazu – Weronika Szczepaniak zdobywczyni 3 miejsce w bloku architektura krajobrazu  i Emilia Walendzik finalistka 5 miejsca blok ogrodnictwo.  Zdobycie wysokich lokat otwiera drogę do dalszej rywalizacji o indeksy na wyższe uczelnie na etapie Centralnym w  Olsztynie w dniach 26 – 28 maja. W rankingu szkół zajęliśmy zaszczytne pierwsze miejsce i zostaliśmy uhonorowani wyróżnieniem w postaci dyplomu.

Tuż za podium znaleźli się w bloku architektura krajobrazu zajmując 4 miejsce – Zuzanna Ryjak – uczennica IV klasy technikum architektury krajobrazu, w bloku produkcja roślinna  na 4 miejscu sklasyfikowano Dawida Łopatkę a 5 miejsce zajął Wojciech Wysocki obaj to uczniowie IV klasy technikum rolniczego, w bloku agrobiznes 4 i 5 miejsce zajęli kolejno Arkadiusz Jarecki i Kacper Cuper uczniowie klasy IV technikum rolniczego.

Znaczące miejsca zdobyli  również Kacper Tondera, Norbert Kowalski i  Patryk Makowski.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej,  rozszerzeniem zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Uczestnictwem w olimpiadzie młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześnienia i rozwoju polskiego rolnictwa. Laureaci eliminacji centralnych są przyjmowani na studia kierunków rolniczych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, a finalistom życzymy sukcesu na etapie centralnym!!!

Krajowy etap konkursu „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym”

W dniach 13-14 kwietnia 2023 roku w Warszawie odbył się krajowy etap konkursu pt. „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym”. Wziął w nim udział uczeń naszej szkoły Mariusz Górski z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie Technik rolnik.

W pierwszym etapie konkursu wzięło udział ponad 500 uczniów z 60 szkół rolniczych z całej Polski. Do finału krajowego zakwalifikowało się 50 najlepszych uczestników. Wśród nich uczeń naszej szkoły Mariusz Górski, który w I edycji zdobył pierwsze miejsce.

Konkurs realizowany był w ramach projektu pt. Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z partnerami: Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz FPP Enviro sp. z o. o.

W ramach przeprowadzonego konkursu uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzenia Warszawy oraz interaktywnych wystaw w Centrum Nauki Kopernik.

Serdecznie gratulujemy!!!