POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

28 kwietnia 2023 roku odbyło się uroczyste pożegnanie naszych koleżanek i kolegów z klas czwartych. W murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zebrała się cała społeczność szkolna, aby towarzyszyć tegorocznym abiturientom w odebraniu ostatnich w ich życiu świadectw szkolnych oraz obserwować jak z podniesioną głową wstępują w jakże trudną, a jednocześnie pociągającą dorosłość.

Uroczystość pożegnania maturzystów miała podniosły charakter – rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, który następnie wręczył najzdolniejszym świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za najlepsze wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, a także reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach lub w zawodach sportowych. Na ręce Ich rodziców zostały zaś złożone listy gratulacyjne.

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Rady Rodziców Pan Waldemar Wojciechowski, kierując wzruszające słowa do Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi oraz tegorocznych Maturzystów.

Po części oficjalnej uczniowie klas III przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny opatrzony mottem: ,,Dopomóż dzisiaj odchodzącym chwilom, by jutro były warte wspomnień”. Następnie głos zabrali przedstawiciele klas czwartych. W tym wyjątkowym dniu podziękowali Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za wysiłek i trud włożony w przygotowanie Ich do dorosłego życia.

Na zakończenie czwartoklasiści udali się do swoich pracowni na ostatnie spotkanie z wychowawcami. Nie obyło się oczywiście bez łez…