Majowe święto narodowe w Zduńskiej Dąbrowie

W czwartkowe przedpołudnie 27 kwietnia szkolne mury w Zduńskiej Dąbrowie przepełnione były majowym klimatem wielkiego narodowego święta związanego z uchwaleniem w roku 1791 pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Zgodnie z wieloletnią tradycją, czyniąc zadość patriotycznym wartościom, uczniowie naszej placówki przygotowali jak co roku uroczystą  akademię z okazji 232 rocznicy powołania do życia tego wyjątkowego dla historii Polski aktu normatywnego.           Część oficjalna przedsięwzięcia  rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego, wspólnego odśpiewania hymnu narodowego i  okolicznościowego przemówienia dyrektora szkoły – pana Stanisława Kosmowskiego. W dalszej kolejności scena sali multimedialnej naszej placówki należała już do młodych artystów, którzy pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali widowni niezwykle barwny pod względem merytorycznym,  słowno-muzyczny montaż, przeplatanymi nastrojowymi pieśniami oraz patriotycznymi wierszami, dodatkowo okraszonymi niezwykle wymownym filmem edukacyjnym wyświetlanym podczas występu,  a mającym na celu ukazać młodzieży realia Polski okresu XVIII wieku.  Wielkie zaangażowanie i ciężka praca uczniów przygotowujących akademię zaowocowały wyjątkowym spektaklem pobudzającym historyczne zmysły publiki , która odwzajemniła się gromkimi brawami i wyrazami uznania.

Wiwat Maj 3 Maj!!!