KONKURS HISTORYCZNY

Zapraszamy uczniów szkół rolniczych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Historycznym  Szkół Rolniczych pn. „Józef  Piłsudski – człowiek czynu i legendy” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać:

– w siedzibie szkoły: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, tel. 82 569 07 22

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsckr@okszow.edu.pl

– ze strony internetowej organizatora: zsckr.okszow.edu.pl

Dla laureatów przewidziano cenne nagrody, puchary dla najlepszych szkół oraz dyplomy dla każdego uczestnika konkursu.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu zaprasza uczniów do udziału w Powiatowych Eliminacjach 68.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Eliminacje odbędą się 13kwietnia br., od godz. 10.00 w siedzibie biblioteki.
Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeń w załączonych plikach.

ELIMINACJE POWIATOWE informacja dla szkół

Karta-PS-2023

Karta-R-2023

Karta-T1A-2023