SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Uczniowie klas czwartych technikum-5letniego brali udział w spotkaniu z p. Anetą Rutą – doradcą zawodowym, która opowiedziała o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Młodzież uzyskała informacje o usługach i instrumentach rynku pracy, formach aktywizacji zawodowej, szkoleniach, kursach, bonach na zasiedlenie, możliwościach pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczniowie wypełniali test mierzący zainteresowania zawodowe oraz otrzymali wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Obecnie oczekują na interpretację wyników testu, którą każdy uczeń otrzyma indywidualnie, co może pomóc w przygotowywaniu się do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.