KONKURS HISTORYCZNY

Zapraszamy uczniów szkół rolniczych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Historycznym  Szkół Rolniczych pn. „Józef  Piłsudski – człowiek czynu i legendy” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać:

– w siedzibie szkoły: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, tel. 82 569 07 22

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsckr@okszow.edu.pl

– ze strony internetowej organizatora: zsckr.okszow.edu.pl

Dla laureatów przewidziano cenne nagrody, puchary dla najlepszych szkół oraz dyplomy dla każdego uczestnika konkursu.