Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR:

www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16. do 40. roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe:

Kategoria I – Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi. Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II – Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Cel konkursu

Organizator czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

Nasz ogólny dobrostan zależy od efektów ciężkiej pracy rolników.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

JUBILEUSZ 90-LECIA SZKOŁY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Dzień po zakończeniu roku szkolnego, 25 czerwca 2022 r., na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, miała miejsce długo wyczekiwana uroczystość 90-lecia istnienia placówki połączona z XII zjazdem absolwentów. Okres pandemii nękający w ostatnim czasie świat sprawił, iż to niezwykle ważne dla lokalnej społeczności wydarzenie, odbyło się z dwuletnim opóźnieniem. Nie przeszkodziło to jednak w połączeniu uroczystości ze zjazdem absolwentów trzech roczników sąsiedniego, nieistniejącego już, Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach. W sumie kompleks szkolny w Zduńskiej Dąbrowie odwiedziło kilkaset osób, wśród których liczne grono stanowili zaproszeni goście ze świata samorządowego i politycznego, życia społecznego i kulturalnego.

Całość przedsięwzięcia rozpoczęła się o godzinie 12.00 polową mszą świętą celebrowaną przez ordynariusza diecezji łowickiej – księdza biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę w  asyście księży: Piotra Jankowskiego, Ireneusza Cieślaka, Andrzeja Sylwanowicza oraz księży absolwentów naszej szkoły: Konrada Zawiślaka i Leszka Włodarczyka.

Od wprowadzenia pocztów sztandarowych szkół: w Zduńskiej Dąbrowie i Zdunach oraz wspólnego odśpiewania hymnu państwowego rozpoczęto oficjalną część uroczystości. Głos zabrał dyrektor szkoły – Stanisław Kosmowski, który przywitał przybyłych gości i absolwentów, a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie przeplatane wątkami historycznymi z dziejów obu placówek dydaktycznych. Po złożeniu kwiatów pod tablicami pamiątkowymi swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele absolwentów, organu prowadzącego szkołę, władz samorządowych oraz parlamentarzyści:

  • Pan Edward Wojtysiak – przedstawiciel absolwentów szkoły w Zduńskiej Dąbrowie;
  • Pan profesor Jerzy Miziołek – przedstawiciel absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach;
  • Pani Anna Radecka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Pan Przemysław Błaszczyk – senator Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Pan Tadeusz Woźniak – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Pan Paweł Bejda – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Pan Andrzej Górczyński – wicemarszałek województwa łódzkiego;
  • Pan Marcin Kosiorek – starosta łowicki wraz z panem Markiem Jędrzejczykiem – przewodniczącym Rady Powiatu Łowickiego;
  • Pan Krzysztof Skowroński -wójt Gminy Zduny wraz z panem Wiesławem Dałkiem – przewodniczącym Rady Gminy Zduny.

Szczególnie emocjonalne było przemówienie absolwentów szkoły w Zduńskiej Dąbrowie z rocznika 1997 skierowane do wieloletniej wychowawczyni – pani Jolanty Bilskiej.

Ostatnim akcentem części oficjalnej uroczystości było wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa”, którego dokonała pani dyrektor  Anna Radecka w asyście posłów: Tadeusza Woźniaka i Pawła Bejdy oraz dyrektora szkoły – Stanisława Kosmowskiego. Odznaczeni zostali pracownicy i emerytowani pracownicy szkoły w Zduńskiej Dąbrowie: panie: Zofia Rosa, Małgorzata Nowik, Iwona Przytulska, Anna Domińczak, Katarzyna Jadczak,  Eugenia Janicka, Agnieszka Kaczor, Agnieszka Piesik, Jolanta Bilska, Emilia Szymczak, Wiesława Mostowska, panowie: Tomasz Olczak, Jerzy Błaszczyk, Aleksander Frankiewicz, Karol Panek.

Po wyprowadzeniu sztandarów szkół rozpoczęła się część artystyczna wydarzenia przygotowana przez uczniów i absolwentów szkoły w Zduńskiej Dąbrowie pod kierunkiem nauczycieli. Jako pierwsi wystąpili młodzi artyści w składzie: Ewelina Popławska, Marzena Witkowska, Andrzej Włodarczyk (absolwenci) oraz Klaudia Graczyk, Amelia Targaszewska, Jakub Antczak, Norbert Kowalski (uczniowie), którzy przygotowali dla zebranych krótki montaż słowno-muzyczny. W następnej kolejności szkolny zespół pieśni i tańca – „Dąbrowskie Pasiaki” wykonał układ wokalno-choreograficzny pod znamiennym tytułem „Na łowicką nutę”, który wprowadził publiczność w świat łowickiej kultury i folkloru.

Zakończenie części artystycznej uroczystości stanowiło wstęp do degustacji kulinarnej odbywającej się w pięciu specjalnie do tego celu przygotowanych namiotach oraz stołówce, znajdującej się w budynku internatu. W międzyczasie goście i absolwenci mieli okazję zwiedzać zmodernizowane obiekty kompleksu szkolnego w Zduńskiej Dąbrowie pod opieką nauczycieli-przewodników. Podsumowaniem całości spotkania była zabawa taneczna trwająca do białego rana.

Informacja dla absolwentów o uroczystości “90-lecia Szkoły i XII Zjeździe Absolwentów”

Szanowni Absolwenci Szkół w Zduńskiej Dąbrowie.
Organizatorzy informują że nie będzie możliwości uczestniczenia w uroczystości “90-lecia Szkoły i XII Zjazdu Absolwentów” zgłaszając swój udział w dniu uroczystości czyli 25 czerwca, a nawet jeżeli będziecie chcieli zapisać się po dniu 19 czerwca. W dniu 20 czerwca przekazujemy firmie cateringowej dla  ilu osób mają być przygotowane posiłki. Impreza jest w plenerze – tak jak zawsze na świeżym powietrzu. Mają być ustawione 4 namioty po ok. 100 osób. Jest to impreza zamknięta zabezpieczana przez firmę ochroniarską, na którą będą mogły wejść tylko osoby posiadające  przepustki i znaczki uczestnika Uroczystości. Niestety nie będą mogły wejść osoby niezgłoszone. Każda osoba, która zapisze się na uroczystość, po 20 czerwca zostanie zweryfikowana czy wniosła opłatę na konto bankowe, lub wpłata może być dokonana w kasie szkoły do 20.06.2022r. Osoby wpłacające na konto proszone są o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania wpłaty. Na tej podstawie zostaną przygotowane dla Państwa materiały o szkole: publikacja o szkole, znaczek uczestnika, talon na posiłki oraz przepustka. Każdy uczestnik po części oficjalnej będzie miał zaplanowane miejsce siedzące w namiocie oraz wyżywienie. Miejsca w namiotach będą dobrane rocznikami ukończenia szkoły oraz numerowane. Każdy uczestnik będzie wiedział jaki ma numer oraz  które miejsce w którym namiocie ma zająć. Namioty zostaną oznaczone kolorami, czyli będziecie Państwo wiedzieć np. że macie miejsce 95 w namiocie zielonym. Po przybyciu do szkoły, uczestnicy uroczystości muszą zarejestrować się na stanowisku rejestracyjnym i pobrać przygotowane materiały.

Bardzo prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród naszych kolegów i koleżanek abyśmy mogli w jak najlepszych humorach spędzać razem czas a Państwo nie byli zaskoczeni wymogami organizacyjnymi. Od przyszłego tygodnia będziemy starali się na naszej stronie przekazywać informacje ile osób w poszczególnych rocznikach zostało zarejestrowanych. Prosimy o przekazanie informacji jak najszerszej grupie naszych absolwentów.

Pozdrawiamy Komitet Organizacyjny

PIKNIK POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ

 

Nasi uczniowie kibicowali biało-czerwonym!

14 czerwca wśród 56 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas meczu Ligi Narodów Polska – Belgia znalazła się 10-osobowa grupa uczniów klasy I TR. Młodzież bardzo przeżywała ten wyjazd, bo po raz pierwszy większość z nich była na meczu naszej reprezentacji relacjonuje opiekun uczniów – Marcin Wójcik. Wszyscy byli odpowiednio przygotowani do kibicowania: biało-czerwone koszulki, szaliki, czapki.

SUKCES ADAMA FOKSA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MATEMATYCZNYM

Adam Foks, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, zajął 3 miejsce spośród uczniów klas trzecich w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Sapere Aude” organizowanym przez ZSCKR im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu. Konkurs składał się z dwóch etapów: kwalifikacyjnego oraz finałowego i był skierowany do uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oceniane były trzy kategorie wiekowe – uczniowie klas I-II-III szkół ponadpodstawowych. W konkursie udział wzięło kilkuset uczniów z całej Polski.  Zadania opierały się na praktycznym zastosowaniu matematyki w życiu codziennym. Głównym celem konkursu było doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia. Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawowała p. Ilona Panek. Warto nadmienić, że w ubiegłym roku Adam zajął w tym samym konkursie 2 miejsce w kategorii klas drugich. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Warsztaty – „MŁODY BEZPIECZNY KIEROWCA”

W czerwcu uczniowie  klasy trzeciej Technikum  kształcącego w zawodzie technik rolnik i technik architektury krajobrazu wzięli udział w warsztatach i pokazach pt. „Młody bezpieczny kierowca”.

Funkcjonariusze uświadomili młodzieży, że każdy kierowca wsiadający do samochodu może być zagrożeniem dla życia i zdrowia innych.  Uczniowie otrzymali najważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Po wykładzie uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności na symulatorze dachowania czy symulatorze zderzeń. Zorganizowano również pokazy policyjnego osprzętu.

Nasi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności, jaka ciąży na każdym kierowcy.

KU PRZESTRODZE!!!

KIEROWCO PAMIĘTAJ:

– na drodze nie jesteś sam

– brawura bardzo często prowadzi do tragedii

– doświadczenia za kierownicą nabierasz z czasem

– samochód czy motocykl to nie źródło rozrywki

– wsiadając za kierownicę jesteś współodpowiedzialny za bezpieczeństwo

BĄDŹ OSTROŻNY, ABY NIE DOSZŁO DO TRAGEDII!!!!!!!!!!!

 

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE UCZESTNICZYLI W WARSZTATACH Z PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ NA TARGACH ROLNYCH AGROTECHNIKA W BRATOSZEWICACH

W sobotę 11.06.2022 r. w Bratoszewicach odbyła się XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXVIII Targi Rolne AGROTECHNIKA i Wojewódzkie Dni Pola. Nasi uczniowie i słuchacze kształcący się w zawodzie technik rolnik mieli okazję brać udział w warsztatach z bloku produkcji roślinnej i zwierzęcej podczas tych wydarzeń.

Uczniowie podczas zajęć dotyczących produkcji roślinnej oglądali na polach demonstracyjnych różne odmiany zbóż i rzepaku. Mieli możliwość rozpoznawania chorób i szkodników. Zaprezentowane zostały im również elementy rolnictwa precyzyjnego z wykorzystaniem dronów, ale również maszyn – agregatu uprawowego i siewnika.

Warsztaty z zakresu produkcji zwierzęcej obejmowały pokaz alpak, ocenę pokroju bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz wykład dotyczący dobrostanu zwierząt, w szczególności bydła. Ponadto młodzież mogła rozpoznawać w praktyce rasy owiec, drobiu i królików.

Uczestnictwo w wydarzeniu wzbogaciło przyszłych rolników o cenne doświadczenia.

 

 

 

Ponowny sukces uczennic z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie w Powiatowym Turnieju „Pierwsza pomoc- uczniowie uczą się ratować życie”

W dniu 10 czerwca 2022 r. w Łowiczu (plaża Bzura) odbył się II Powiatowy Turniej I pomocy organizowany przez Powiat Łowicki przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, Komendą Powiatową Policji w Łowiczu oraz Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Tradycyjnie już, celem turnieju było propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na turniej składały się dwie konkurencje praktyczne (improwizacja zdarzenia wypadkowego- udzielenie I pomocy) wymagające od uczestników znajomości  resuscytacji krążeniowo-oddechowej, właściwego postępowania ratowniczego w przypadku pomocy tonącym, unieruchomienia złamań, tamowania krwotoków i zaopatrywania ran oraz ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Reprezentacja naszej szkoły w składzie- Kornelia Kurkiewicz, Julia Mikusek, Zofia Mikusek (klasa 2 TW) ponownie uplasowała się na podium, zajmując II miejsce. Dziewczęta powtórzyły swój sukces sprzed roku udowadniając tym samym, że bardzo dobrze opanowały umiejętności niesienia I pomocy poszkodowanym  w wyniku wypadków i zdarzeń losowych.

 W turnieju brało udział 7 drużyn ze szkół ponadpodstawowych powiatu łowickiego. Uczennice przygotowywały się do turnieju pod okiem p. Aleksandry Mostowskiej, nauczycielki BHP i EDB.

Ogromne brawa dla naszej drużyny!

 

Zduńska Dąbrowa po raz 19 na Pielgrzymce

4 czerwca, po 6 dniach drogi, na jasnogórski szczyt dotarła 367 Łowicka Piesza Pielgrzymka. Tradycyjnie, bo już 19 raz uczestniczyli w niej przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie: uczniowie, absolwenci i przyjaciele szkoły. Łącznie grupa zduńsko-dąbrowska stanowiła 15% całej grupy pielgrzymkowej. Na Jasną Górę wchodzili w tonacji koloru czerwonego,  związanego z hasłem tegorocznej pielgrzymki: „Posłani w Pokoju Chrystusa”, głośno wznosząc na wzgórzu jasnogórskim taki sam okrzyk. Upamiętniliśmy również błogosławionego (od 9 miesięcy) kardynała Stefana Wyszyńskiego. Opiekunami szkolnej grupy byli: Kinga Dzik, Kamila Muras i Aleksander Frankiewicz.