SUKCES ADAMA FOKSA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MATEMATYCZNYM

Adam Foks, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, zajął 3 miejsce spośród uczniów klas trzecich w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Sapere Aude” organizowanym przez ZSCKR im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu. Konkurs składał się z dwóch etapów: kwalifikacyjnego oraz finałowego i był skierowany do uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oceniane były trzy kategorie wiekowe – uczniowie klas I-II-III szkół ponadpodstawowych. W konkursie udział wzięło kilkuset uczniów z całej Polski.  Zadania opierały się na praktycznym zastosowaniu matematyki w życiu codziennym. Głównym celem konkursu było doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia. Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawowała p. Ilona Panek. Warto nadmienić, że w ubiegłym roku Adam zajął w tym samym konkursie 2 miejsce w kategorii klas drugich. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.