Warsztaty – „MŁODY BEZPIECZNY KIEROWCA”

W czerwcu uczniowie  klasy trzeciej Technikum  kształcącego w zawodzie technik rolnik i technik architektury krajobrazu wzięli udział w warsztatach i pokazach pt. „Młody bezpieczny kierowca”.

Funkcjonariusze uświadomili młodzieży, że każdy kierowca wsiadający do samochodu może być zagrożeniem dla życia i zdrowia innych.  Uczniowie otrzymali najważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Po wykładzie uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności na symulatorze dachowania czy symulatorze zderzeń. Zorganizowano również pokazy policyjnego osprzętu.

Nasi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności, jaka ciąży na każdym kierowcy.

KU PRZESTRODZE!!!

KIEROWCO PAMIĘTAJ:

– na drodze nie jesteś sam

– brawura bardzo często prowadzi do tragedii

– doświadczenia za kierownicą nabierasz z czasem

– samochód czy motocykl to nie źródło rozrywki

– wsiadając za kierownicę jesteś współodpowiedzialny za bezpieczeństwo

BĄDŹ OSTROŻNY, ABY NIE DOSZŁO DO TRAGEDII!!!!!!!!!!!

 

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE UCZESTNICZYLI W WARSZTATACH Z PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ NA TARGACH ROLNYCH AGROTECHNIKA W BRATOSZEWICACH

W sobotę 11.06.2022 r. w Bratoszewicach odbyła się XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXVIII Targi Rolne AGROTECHNIKA i Wojewódzkie Dni Pola. Nasi uczniowie i słuchacze kształcący się w zawodzie technik rolnik mieli okazję brać udział w warsztatach z bloku produkcji roślinnej i zwierzęcej podczas tych wydarzeń.

Uczniowie podczas zajęć dotyczących produkcji roślinnej oglądali na polach demonstracyjnych różne odmiany zbóż i rzepaku. Mieli możliwość rozpoznawania chorób i szkodników. Zaprezentowane zostały im również elementy rolnictwa precyzyjnego z wykorzystaniem dronów, ale również maszyn – agregatu uprawowego i siewnika.

Warsztaty z zakresu produkcji zwierzęcej obejmowały pokaz alpak, ocenę pokroju bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz wykład dotyczący dobrostanu zwierząt, w szczególności bydła. Ponadto młodzież mogła rozpoznawać w praktyce rasy owiec, drobiu i królików.

Uczestnictwo w wydarzeniu wzbogaciło przyszłych rolników o cenne doświadczenia.