JUBILEUSZ 90-LECIA SZKOŁY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Dzień po zakończeniu roku szkolnego, 25 czerwca 2022 r., na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, miała miejsce długo wyczekiwana uroczystość 90-lecia istnienia placówki połączona z XII zjazdem absolwentów. Okres pandemii nękający w ostatnim czasie świat sprawił, iż to niezwykle ważne dla lokalnej społeczności wydarzenie, odbyło się z dwuletnim opóźnieniem. Nie przeszkodziło to jednak w połączeniu uroczystości ze zjazdem absolwentów trzech roczników sąsiedniego, nieistniejącego już, Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach. W sumie kompleks szkolny w Zduńskiej Dąbrowie odwiedziło kilkaset osób, wśród których liczne grono stanowili zaproszeni goście ze świata samorządowego i politycznego, życia społecznego i kulturalnego.

Całość przedsięwzięcia rozpoczęła się o godzinie 12.00 polową mszą świętą celebrowaną przez ordynariusza diecezji łowickiej – księdza biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę w  asyście księży: Piotra Jankowskiego, Ireneusza Cieślaka, Andrzeja Sylwanowicza oraz księży absolwentów naszej szkoły: Konrada Zawiślaka i Leszka Włodarczyka.

Od wprowadzenia pocztów sztandarowych szkół: w Zduńskiej Dąbrowie i Zdunach oraz wspólnego odśpiewania hymnu państwowego rozpoczęto oficjalną część uroczystości. Głos zabrał dyrektor szkoły – Stanisław Kosmowski, który przywitał przybyłych gości i absolwentów, a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie przeplatane wątkami historycznymi z dziejów obu placówek dydaktycznych. Po złożeniu kwiatów pod tablicami pamiątkowymi swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele absolwentów, organu prowadzącego szkołę, władz samorządowych oraz parlamentarzyści:

  • Pan Edward Wojtysiak – przedstawiciel absolwentów szkoły w Zduńskiej Dąbrowie;
  • Pan profesor Jerzy Miziołek – przedstawiciel absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach;
  • Pani Anna Radecka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Pan Przemysław Błaszczyk – senator Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Pan Tadeusz Woźniak – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Pan Paweł Bejda – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Pan Andrzej Górczyński – wicemarszałek województwa łódzkiego;
  • Pan Marcin Kosiorek – starosta łowicki wraz z panem Markiem Jędrzejczykiem – przewodniczącym Rady Powiatu Łowickiego;
  • Pan Krzysztof Skowroński -wójt Gminy Zduny wraz z panem Wiesławem Dałkiem – przewodniczącym Rady Gminy Zduny.

Szczególnie emocjonalne było przemówienie absolwentów szkoły w Zduńskiej Dąbrowie z rocznika 1997 skierowane do wieloletniej wychowawczyni – pani Jolanty Bilskiej.

Ostatnim akcentem części oficjalnej uroczystości było wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa”, którego dokonała pani dyrektor  Anna Radecka w asyście posłów: Tadeusza Woźniaka i Pawła Bejdy oraz dyrektora szkoły – Stanisława Kosmowskiego. Odznaczeni zostali pracownicy i emerytowani pracownicy szkoły w Zduńskiej Dąbrowie: panie: Zofia Rosa, Małgorzata Nowik, Iwona Przytulska, Anna Domińczak, Katarzyna Jadczak,  Eugenia Janicka, Agnieszka Kaczor, Agnieszka Piesik, Jolanta Bilska, Emilia Szymczak, Wiesława Mostowska, panowie: Tomasz Olczak, Jerzy Błaszczyk, Aleksander Frankiewicz, Karol Panek.

Po wyprowadzeniu sztandarów szkół rozpoczęła się część artystyczna wydarzenia przygotowana przez uczniów i absolwentów szkoły w Zduńskiej Dąbrowie pod kierunkiem nauczycieli. Jako pierwsi wystąpili młodzi artyści w składzie: Ewelina Popławska, Marzena Witkowska, Andrzej Włodarczyk (absolwenci) oraz Klaudia Graczyk, Amelia Targaszewska, Jakub Antczak, Norbert Kowalski (uczniowie), którzy przygotowali dla zebranych krótki montaż słowno-muzyczny. W następnej kolejności szkolny zespół pieśni i tańca – „Dąbrowskie Pasiaki” wykonał układ wokalno-choreograficzny pod znamiennym tytułem „Na łowicką nutę”, który wprowadził publiczność w świat łowickiej kultury i folkloru.

Zakończenie części artystycznej uroczystości stanowiło wstęp do degustacji kulinarnej odbywającej się w pięciu specjalnie do tego celu przygotowanych namiotach oraz stołówce, znajdującej się w budynku internatu. W międzyczasie goście i absolwenci mieli okazję zwiedzać zmodernizowane obiekty kompleksu szkolnego w Zduńskiej Dąbrowie pod opieką nauczycieli-przewodników. Podsumowaniem całości spotkania była zabawa taneczna trwająca do białego rana.