UCZNIOWIE I SŁUCHACZE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE UCZESTNICZYLI W WARSZTATACH Z PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ NA TARGACH ROLNYCH AGROTECHNIKA W BRATOSZEWICACH

W sobotę 11.06.2022 r. w Bratoszewicach odbyła się XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXVIII Targi Rolne AGROTECHNIKA i Wojewódzkie Dni Pola. Nasi uczniowie i słuchacze kształcący się w zawodzie technik rolnik mieli okazję brać udział w warsztatach z bloku produkcji roślinnej i zwierzęcej podczas tych wydarzeń.

Uczniowie podczas zajęć dotyczących produkcji roślinnej oglądali na polach demonstracyjnych różne odmiany zbóż i rzepaku. Mieli możliwość rozpoznawania chorób i szkodników. Zaprezentowane zostały im również elementy rolnictwa precyzyjnego z wykorzystaniem dronów, ale również maszyn – agregatu uprawowego i siewnika.

Warsztaty z zakresu produkcji zwierzęcej obejmowały pokaz alpak, ocenę pokroju bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz wykład dotyczący dobrostanu zwierząt, w szczególności bydła. Ponadto młodzież mogła rozpoznawać w praktyce rasy owiec, drobiu i królików.

Uczestnictwo w wydarzeniu wzbogaciło przyszłych rolników o cenne doświadczenia.