Spotkanie wigilijne w internacie

Spotkanie Wigilijne to wieloletnia tradycja naszej placówki  wpisana w kalendarz uroczystości. Stanowi bardzo ważny element wspólnego przebywania ze sobą zarówno mieszkańców internatu, jak i wychowawców. W tym roku odbyło się ono w nieco innym wymiarze, bo ograniczone zostało panującym stanem epidemicznym. W czwartkowy  wieczór 17 grudnia 2021 r. o godz. 17.30 w stołówce  na uroczystej kolacji zebrali się wszyscy wychowankowie oraz wychowawcy  internatu. Swoją obecnością zaszczyciła nas Dyrekcja Szkoły oraz kierownictwo. Młodzież oraz gości powitał Samorząd Internatu, a w świąteczny nastrój wprowadził wszystkich występ  zespołu „Dąbrowskie Pasiaki”. Jasełka pt: „Cicha noc… jaka moc jest w tobie” przygotowane zostały przez najstarszych wychowanków z grupy teatralnej.  Odczytano również fragment ewangelii Św. Jana.  W czasie wieczerzy serwowane były tradycyjne potrawy wigilijne. Wieczór zakończył się  przybyciem niespodziewanego gościa, czyli Świętego Mikołaja, który obdarował wszystkich zebranych skromnymi prezentami. Wigilia przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania.

 

 

Zmarła Pani Jadwiga Pawłowska, emerytowana nauczycielka ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Jadwigi Pawłowskiej, emerytowanej nauczycielki  języka rosyjskiego  i animatorki kultury w  ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie oraz w środowisku lokalnym na terenie Gminy Zduny.

W ten smutny, ale  pełen  nadziei związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia czas, odeszła od nas pani Jadwiga Pawłowska, emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Urodziła się 2 grudnia 1930  roku we  Włocławku. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyła w Łowiczu. W 1960  roku  ukończyła  Studium Nauczycielskie z Wychowania Muzycznego w Łodzi, a w roku 1973 otrzymała tytuł magistra filologii rosyjskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pracowała jako wychowawca i nauczyciel w wielu szkołach różnego stopnia:

– 01.08.1958 r. – 31.10.1958 r. – Państwowy Dom Dziecka we Wrocławiu;

– 01.11.1958 r. – 31.08.64 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łowiczu;

– 01.09.1964 r. – 31.08.1965 r. – Zespół Szkół Zawodowych CRS w Łowiczu;

01.09.1965 r. – 31.08.1973 r. Liceum Ekonomiczne w Skierniewicach;

01.09.1973 r. – 31.08.1979 r. – Liceum Ogólnokształcące w Zdunach.

Ostatnią zawodowa placówką był Zespół Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie (1979-1996). W pracy pedagogicznej wykorzystywała swoje umiejętności ucząc języka rosyjskiego, wychowania muzycznego oraz biorąc czynny udział w artystycznym życiu szkoły: prowadziła chór, pomagała w prowadzeniu kółka teatralnego, pisała teksty na uroczystości szkolne, teksty piosenek. Będąc na emeryturze, z wielkim zaangażowaniem kierowała Wokalnym Zespołem „Wrzos”  działającym przy Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny. Czynnie włączała się w artystyczne życie seniorów.

W wydanym przez Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury Gminy Zduny zbiorku poezji można odnaleźć wiele przemyśleń dotyczących życia, samotności, śmierci ale też miłości do drugiego człowieka.

Godna podziwu była umiejętność organizowania sobie życia i odnajdywania jego uroków. Bardzo lubiła grać w brydża. Kochała śpiew, poezję i pracę z młodzieżą, doceniała ludzi pełnych życiowych pasji.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 22 grudnia 2022 roku (środa) o godz. 13.30 w Kaplicy na Cmentarzu katedralnym w Łowiczu, po którym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz katedralny.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

 

 

Warsztaty profilaktyczne „Nie daj złapać się w sieć uzależnień”

16 grudnia 2021r. uczniowie I, II i III klas technikum 5-letniego wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych w ramach programu profilaktycznego ”Nie daj się złapać w sieć – narkotyki, alkohol, internet”.

W związku z problemami, które są wynikiem gwałtownych zmian cywilizacyjnych współczesnego świata, związane z przedwczesną inicjacja alkoholową, zażywaniem narkotyków, uzależnieniem od Internetu i cyberprzemocą, terapeutki z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Bogucinie rozmawiały z młodzieżą o możliwych  zagrożeniach. Szczególny nacisk kładły na wzmacnianie poczucia własnej wartości, mówienia o sobie, umiejętności aktywnego słuchania oraz zasad dobrej komunikacji i bezpieczeństwa.

Młodzież była otwarta i chętna do dyskusji. Mamy nadzieję, że zajęcia profilaktyczne uświadomiły uczniom niebezpieczeństwo wynikające z zażywania środków zmieniających świadomość, że będą wybierali zdrowy styl życia i nie pozwolą złapać się w sieć uzależnień.

AKCJA „ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI” W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

13 grudnia 2021 roku w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego wychowankowie i wychowawcy  internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w akcji „Zapal światło wolności”. Symboliczne zapalenie świecy w gmachu stołówki stanowiło nawiązanie do wydarzeń Wigilii Bożego Narodzenia roku 1981 roku kiedy to społeczność międzynarodowa wyraziła swoją solidarność z Polakami przeżywającymi gehennę ze strony komunistycznego reżimu generała Wojciecha Jaruzelskiego wspieranego przez sowieckiego okupanta. Inicjatywa ta powstała z inspiracji Instytutu Pamięci Narodowej stanowi również hołd złożony ofiarom stanu wojennego.

Chwała pomordowanym i prześladowanym!

Indeks dla rolnika

8 grudnia 2021 roku odbyły się eliminacje do konkursu „Indeks dla rolnika” Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Centrum  Kształcenie Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Trzech uczniów z naszej szkoły wzięło w nim udział: Adam Foks i Dawid Łopatka z kl. III TR 5 letniego oraz Mariusz Górski z kl. III TR 4 letniego. Mariusz zakwalifikował się do III etapu – Finału VIII edycji. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Bezpieczny internat – próbna ewakuacja

Dbając o bezpieczeństwo wychowanków Internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przeprowadzone zostały ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w budynku  internatu.

W czwartkowy poranek 02 grudnia  o godzinie 700 rozbrzmiał sygnał dźwiękowy w postaci trzech długich dzwonków a następnie komunikat  „OGŁASZAM EWAKUACJĘ PROSZĘ O OPUSZCZENIE  BUDYNKU”.  Młodzież, pod opieką wychowawców w pośpiechu, ale w porządku opuściła obiekt internatu i zgromadziła się na placu przy budynku socjalnym pracowni rolniczej.

W sumie akcja trwała 3 minuty 29 sekund a ewakuowano 153 osoby w tym 147 wychowanków 4 wychowawców oraz 2 osoby personelu niepedagogicznego. Opiekunowie sprawdzili obecność, a informację o liczbie uczestników została przekazana Panu Dyrektorowi.

Ćwiczenia mają na celu wyczulenie młodzieży na ewentualne zagrożenie pożarowe, zaznajomienie z drogami ewakuacyjnymi i przećwiczenie scenariusza ewakuacji na wypadek realnego zagrożenia.

Po zakończeniu ewakuacji uczniowie wrócili do internatu mądrzejsi o kolejne doświadczenie.