Warsztaty profilaktyczne „Nie daj złapać się w sieć uzależnień”

16 grudnia 2021r. uczniowie I, II i III klas technikum 5-letniego wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych w ramach programu profilaktycznego ”Nie daj się złapać w sieć – narkotyki, alkohol, internet”.

W związku z problemami, które są wynikiem gwałtownych zmian cywilizacyjnych współczesnego świata, związane z przedwczesną inicjacja alkoholową, zażywaniem narkotyków, uzależnieniem od Internetu i cyberprzemocą, terapeutki z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Bogucinie rozmawiały z młodzieżą o możliwych  zagrożeniach. Szczególny nacisk kładły na wzmacnianie poczucia własnej wartości, mówienia o sobie, umiejętności aktywnego słuchania oraz zasad dobrej komunikacji i bezpieczeństwa.

Młodzież była otwarta i chętna do dyskusji. Mamy nadzieję, że zajęcia profilaktyczne uświadomiły uczniom niebezpieczeństwo wynikające z zażywania środków zmieniających świadomość, że będą wybierali zdrowy styl życia i nie pozwolą złapać się w sieć uzależnień.