Spotkanie wigilijne w internacie

Spotkanie Wigilijne to wieloletnia tradycja naszej placówki  wpisana w kalendarz uroczystości. Stanowi bardzo ważny element wspólnego przebywania ze sobą zarówno mieszkańców internatu, jak i wychowawców. W tym roku odbyło się ono w nieco innym wymiarze, bo ograniczone zostało panującym stanem epidemicznym. W czwartkowy  wieczór 17 grudnia 2021 r. o godz. 17.30 w stołówce  na uroczystej kolacji zebrali się wszyscy wychowankowie oraz wychowawcy  internatu. Swoją obecnością zaszczyciła nas Dyrekcja Szkoły oraz kierownictwo. Młodzież oraz gości powitał Samorząd Internatu, a w świąteczny nastrój wprowadził wszystkich występ  zespołu „Dąbrowskie Pasiaki”. Jasełka pt: „Cicha noc… jaka moc jest w tobie” przygotowane zostały przez najstarszych wychowanków z grupy teatralnej.  Odczytano również fragment ewangelii Św. Jana.  W czasie wieczerzy serwowane były tradycyjne potrawy wigilijne. Wieczór zakończył się  przybyciem niespodziewanego gościa, czyli Świętego Mikołaja, który obdarował wszystkich zebranych skromnymi prezentami. Wigilia przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania.