Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W końcu nadszedł! Długo oczekiwany przez uczniów dzień 25 czerwca 2021 roku zawitał również do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie oznajmiając rozpoczęcie wakacji.

Piątkowy poranek uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczęli od mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Zdunach zorganizowanej z okazji zakończenia roku szkolnego. Następnie wszyscy udali się do szkoły gdzie, na świeżym powietrzu odbyła się już oficjalna część uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który podsumował pod kątem edukacyjnym miniony rok szkolny, dzieląc się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami i wskazówkami na przyszłość.

Następnie Pani Zofia Rosa – wicedyrektor szkoły odczytała list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do uczniów i nauczycieli.

W końcu nadeszła chwila nagrodzenia uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, a rodzice odebrali z rąk Pana Dyrektora listy gratulacyjne.

Kończąc oficjalną część uroczystości Pan Dyrektor serdecznie podziękował nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom administracji za swoje zaangażowanie w rozwój i właściwe funkcjonowanie szkoły w tym trudnym, pandemicznym czasie, życząc przy tym udanych wakacji i wielu radosnych chwil w przyszłym roku szkolnym.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem p. Aleksandry Mostowskiej i p. Sławomiry Milczarek zaprezentowali krótką część artystyczną.

Na koniec uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas celem dopełnienia kwestii formalnych związanych z wręczeniem świadectw promocyjnych.

II miejsce uczennic z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie w Powiatowym Turnieju „Pierwsza pomoc- uczniowie uczą się ratować życie”

22 czerwca 2021 roku przy zbiorniku wodnym w miejscowości Guźnia odbył się Powiatowy Turniej I pomocy organizowany przez Powiat Łowicki przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, Komendą Powiatową Policji w Łowiczu oraz Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Celem turnieju było propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na turniej składały się dwie konkurencje praktyczne (improwizacja zdarzenia wypadkowego- udzielenie I pomocy) wymagające od uczestników znajomości resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego, właściwego postępowania ratowniczego w przypadku udaru cieplnego, unieruchomienia złamań, tamowania krwotoków i zaopatrywania ran oraz ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Wśród 7 drużyn ze szkół ponadpodstawowych z powiatu łowickiego biorących udział w turnieju, reprezentacja naszej szkoły w składzie- Kornelia Kurkiewicz, Julia Mikusek, Zofia Mikusek (klasa 1 TW) pod czujnym okiem p. Aleksandry Mostowskiej, nauczycielki EDB i BHP, uplasowała się na podium, zajmując II miejsce. Dziewczyny zdobyły 56 pkt. na 60 możliwych udowadniając tym samym, że bardzo dobrze opanowały umiejętności niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku wypadków i zdarzeń losowych.

Ogromne brawa dla naszej drużyny!

Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” – zachęcamy uczniów oraz mieszkańców wsi do udziału

                                    “Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

#SolidarnizRolnikami

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.

Nagraj i przyślij nam swój film. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 września 2021 r., do godz. 17.00. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I

Ta kategoria jest dla Ciebie jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.

Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II

Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

 1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
 2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
 3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
 2. Nagraj film.
 3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
 4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
 5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wspólna 30

00-930 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 6 września 2021 r.

 1. Regulamin Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”.
 2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika z zawartymi w nim oświadczeniami.
 3. Wzór oświadczenia Uczestnika potwierdzającego, że utwór jest wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika oraz posiadanie praw autorskich do utworu.
 4. Wzór oświadczenia Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 5. Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 6. Wzór umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Materiały

Do pobrania
Regulamin​_konkursu​_wraz​_załącznikami.rar 0.35MB

 

Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

W czerwcu zakończyliśmy działania projektowe „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności ”. Praca z Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa trwała od maja 2019 roku. W tym czasie odbyliśmy wiele warsztatów, zarówno stacjonarnych, jak i wyjazdowych, w czasie których uczniowie naszej szkoły omawiali przyczyny i skutki utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy.

W projekcie bardzo czynnie uczestniczyła grupa uczniów z klas III TR/TAK, którzy dwa razy w miesiącu w ramach konkursu „Lokalny System Monitoringu Wód” badali wodę pobieraną za pomocą piezometrów z rowów melioracyjnych w pobliżu gospodarstwa szkolnego. W próbkach młodzież określała poziom azotanów. W ramach planu naprawczego, z pomocą nauczycieli architektury krajobrazu w pobliżu miejsc o wysokim zanieczyszczeniu azotanami posadziliśmy pasmo roślinności.

W dwuletnim projekcie wyróżnili się: Martyna Gęsiarz, Marzena Witkowska, Adam Cyganek, Daniel Gruźliński, Konrad Zarzycki i Szymon Legat.

Opiekun: Agnieszka Tarkowska

 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Spacer po Warszawie

17 czerwca uczniowie naszej szkoły z klas pierwszych i drugich wraz z nauczycielami odwiedzili Warszawę. Wycieczkę rozpoczęli spacerem po Starym Mieście. Zobaczyli między innymi: Plac Zamkowy, Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski, Bazylikę Archikatedralną, Rynek Starego Miasta, Pomnik Syrenki, Mury miejskie, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik Jana Kilińskiego. Odwiedzili także Park Fontann, który jest umiejscowiony przy Skwerze I Dywizji Pancernej WP i zajmuje zaszczytne drugie miejsce, co do wielkości, wśród wszystkich fontann w Polsce. W skład całego kompleksu wchodzą cztery fontanny, trzy mokre oraz jedna tzn. „sucha”, stąd też cały kompleks nazywa się Multimedialnym Parkiem Fontann. Wycieczka zakończyła się seansem filmowym w multikinie.

SPOTKANIA UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ Z PRACODAWCAMI I PRACOWNIKAMI POWIETOWEGO URZĘDU PRACY W RAMACH PROJEKTU NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – MŁODZI NA START

W czerwcu br. w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – młodzi na start” odbyły się zajęcia grupowe w ramach Warsztatów Aktywnego Rozwoju Kariery (WARK) z udziałem pracodawców z branży odpowiednich do profilu kształcenia poszczególnych klas.

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli lek. wet. Jacek Szulc właściciel Centrum Weterynaryjnego w Zgierzu wraz z asystentką technikiem weterynarii Eweliną Popławską, lek. wet. Andrzej Kubica współwłaściciel Lecznicy Weterynaryjnej w Zdunach i lek. wet. Dariusz Wiesetek. właściciel Gabinetu Weterynaryjnego Duże-Małe w Załusinie.

Z branży rolniczej przybyli p. Waldemar Wojciechowski prowadzący gospodarstwo ukierunkowane na produkcję trzody chlewnej, p. Zbigniew Zawiślak, współwłaściciel firmy Danzap sprzedającej maszyny rolnicze, p. Paweł Bończak przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony roślin i Nasiennictwa, Oddział w Łowiczu.

Branżę związaną z architekturą krajobrazu reprezentowali p. Weronika Czupa i p. Sebastian Wilanowski ze Szkółek Roślin Ozdobnych – Ważyńscy oraz p. Monika Warda -architekt krajobrazu prowadząca własną firmę WardArt.

Podczas spotkania zaproszeni goście z pasją przekazywali swoją wiedzę oraz dzielili się doświadczeniem. Opowiadali o cieniach i blaskach swojej pracy, obowiązkach, jakie powinni spełniać kandydaci aplikujący na konkretne stanowiska w ich przedsiębiorstwach. Wspominali o cechach charakteru, predyspozycjach, które pomagają w odniesieniu sukcesu w określonym zawodzie. Przedstawili swoją drogę rozwoju zawodowego, jako możliwy przykład do osiągnięcia założonych celów. Zdobywali wiedzę i umiejętności nie tylko w szkole, ale podczas wolontariatu, praktyk, staży począwszy od pierwszych lat w szkole średniej i do takiej aktywności zachęcali naszych uczniów. Młodzież w skupieniu uczestniczyła w spotkaniu, które było bardzo interesujące i inspirujące do przemyśleń na temat przyszłych decyzji związanych z rozwojem zawodowym. Pracodawcy potwierdzali potrzebę kształcenia w kierunkach oferowanych przez szkołę oraz chęć przyjęcia na staże wakacyjne.

Ponadto uczestnicy projektu brali udział w spotkaniu z p. Anetą Rutą – doradcą zawodowym i p. Anną Szwarocką -pośrednikiem pracy, które opowiedziały o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Uczniowie uzyskali informacje o rodzaju usług i instrumentach rynku pracy, formach aktywizacji zawodowej, szkoleniach, kursach, bonach na zasiedlenie, możliwościach pozyskiwania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Młodzież została zapoznana również z ofertami pracy na lokalnym rynku i z barometrem zawodów, a także otrzymała wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Cieszymy się z podjętej współpracy i mamy nadzieję, że pozwoli uczniom na lepsze poznanie środowiska pracy i przygotowanie się do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

 

 

 

REALIZUJEMY PROJEKT “EUROPEJSKIE PRAKTYKI – DROGA DO KARIERY”

14 czerwca 2021 roku uczniowie oraz opiekunowie naszej szkoły przyjechali na grecką Riwierę Olimpijską do urokliwego hotelu Golden Sun w Mesangali, gdzie będą zakwaterowani i przez dwa kolejne tygodnie będą wyruszać z niego na praktyki zawodowe, wizytację, spotkania do lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych oraz instytucji związanych z branżą rolną.

 W ramach projektu Europejskie praktyki – droga do kariery Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wspólnie z greckim Partnerem Olympus Education Services Single Member P.C. (OES) zrealizują działania obejmujące zorganizowanie, przeprowadzenie i ewaluację mobilności ponadnarodowej 28 uczniów naszej Szkoły kształcących się na kierunkach technik weterynarii (19) i technik rolnik (9) w greckich stadninach konnych oraz w innych przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, plantacjach w  ramach organizowanych przez greckiego partnera wizyt studyjnych.

Głównym celem projektu jest podniesieni wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (WKU) uczniów. Osiągnięcie tego celu będzie monitorowane, potwierdzone i udokumentowane przez instytucję przyjmującą wspartą w tym procesie opiekunami Szkoły i możliwe dzięki realizacji 60 godzin praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w ramach zajęć przygotowawczych. Program praktyk został przygotowany z uwzględnieniem nowych wytycznych ORE i był zgodny z kierunkami kształcenia, których dotyczy projekt tj. technik weterynarii oraz technik rolnik, wynika z zidentyfikowanych potrzeb uczniów oraz pracodawców i pozwalał na osiągnięcie przydatnych kwalifikacji zawodowych lub wzmocnienie już posiadanych.

Pierwszy dzień poza zakwaterowaniem obejmował spotkanie informacyjne z przedstawicielami OES, omówienie warunków stażu, zapoznanie się z przedstawicielami instytucji przyjmującej i przedstawicielami firm, w których odbywać będą się praktyki. Przeprowadziliśmy instruktaż BHP, omówiliśmy zasady bezpieczeństwa podczas pracy z żywimy zwierzętami oraz szkolenie w zakresie przeciwdziałania zarażeniu COVID-19. Kolejnego dnia rozpoczęliśmy pracę w stadnie konnej w Katerini, poznaliśmy strukturę organizacyjną, zaplecze techniczne miejsca praktyk po czym przystąpiliśmy do zajęć praktycznych obejmujących pielęgnację koni, czyszczenie kopyt, czyszczeniu boksów, przygotowywaniu pasz oraz wyprowadzaniu koni. Uczniowie technikum rolniczego w ramach „czynu społecznego” pomagali dodatkowo w pracach z zielenią na terenie hotelu. W kolejnych dniach praktyki w stadninie będą kontynuowane. Grecki Partner zorganizował nam również szereg wizyt studyjnych, które wzbogacą program praktyk. W środę planujemy spotkanie z głównym weterynarzem regionu Macedonii, który ma swoją siedzibę w Instytucie Weterynarii w Katrinii. Dowiemy się jak zorganizowany jest system opieki instytucjonalnej nad zwierzętami hodowlanymi, edukacja w zawodzie weterynarza, organizacja struktur terytorialnych. Technicy rolnicy będą mieli okazję zwiedzać lokalną winnice w Rapsani, gdzie produkuje się słynne w Grecji i Europie wina. Poznają proces ich produkcji zaczynając od winnicy, sposóbu uprawy i pielęgnacji winorośli, poprzez zbiór, przetwarzanie i sprzedaż.

W kolejnych dniach będziemy publikować kolejne posty i relacjonować swój pobyt.

 

 

AGRO-MAJÓWKA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W ostatnią niedzielę maja na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się szósta szkolna impreza plenerowa Agro-majówka pod hasłem ,,Nowe formy kształcenia rolniczego – w oparciu o zmodernizowaną bazę zawodową w Zduńskiej Dąbrowie”. Tradycja rozpoczęta w 2015 roku jest nadal kontynuowana. W tym roku miała charakter szczególny, gdyż połączona była z oddaniem do użytku nowych obiektów dydaktycznych z zakresu kształcenia zawodowego. Przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego udało się zrealizować dwuletni projekt „ Nauczanie rolnicze XXI wieku – modernizacja, przebudowa i rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie”. W ramach projektu oddano do użytku nowoczesny budynek chlewni dydaktycznej, zmodernizowano warsztaty naprawy pojazdów i maszyn rolniczych z halą maszyn oraz zakupić samobieżny i samozaładowawczy wóz paszowy, siewnik do siewu bezpośredniego, ciągnik rolniczy z obsługą systemów rolnictwa precyzyjnego.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 przemówieniem okolicznościowym dyrektora szkoły, Pana Stanisława Kosmowskiego.   Ważny dzień w historii szkoły swoją obecnością uświetnili: Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Woźniak, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi – Pani Edyta Marcinkowska, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu UM w Łodzi – Pani Bogumiła Kapusta, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pan Wojciech Frątczak, Wicestarosta Powiatu Łowickiego – Pan Piotr Malczyk, Wójt Gminy Zduny – Pan Krzysztof Skowroński. Zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, po czym zgromadzeni wzięli udział w poświęceniu obiektów i uroczystym otwarciu budynku nowej chlewni, budynku warsztatów z halą maszyn, placu manewrowego oraz zakupionego sprzętu rolniczego.

Podczas tegorocznej „Agro-majówki” można było zobaczyć osiem stanowisk tematycznych, na których odbywały się pokazy. Równocześnie odbywały się imprezy towarzyszące: przejażdżki konne, tresura psów, wystawa starego sprzętu rolniczego Stowarzyszenia „ Retro – Łowiczanka”, wystawy sprzętu firm sprzedających maszyny rolnicze: DANZAP i POLBUD oraz stoiska: Koła Gospodyń Wiejskich „Retro – Xężanki”, Koła Łowieckiego „Księżąk” w Zdunach i OSM w Łowiczu.

Uroczystość można było oglądać na bieżąco, gdyż była transmitowana do sieci przez szkolną stronę Facebook, prezentującą relację na żywo z najciekawszych wydarzeń oraz wywiady z zaproszonymi Gośćmi i uczniami szkoły. Osobami prowadzącymi byli nauczyciele szkoły – Pani Anna Domińczak i Pan Łukasz Jankowski.

Jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów programu cieszącym się dużym zainteresowaniem były pokazy polowe rolnictwa precyzyjnego: równoległe prowadzenie ciągnika z wykorzystaniem technologii GPS z siewnikiem do wysiewu bezpośredniego, precyzyjny wysiew nawozów przy wykorzystaniu mapy pola w systemie VRA oraz wykonywanie oprysku za pomocą opryskiwacza z automatycznym wyłączaniem sekcji roboczych. Ciekawym punktem „Agromajówki” w Zduńskiej Dąbrowie był pokaz precyzyjnego wysiewu kukurydzy. Na zwiedzających duże wrażenie zrobiła wystawa starego sprzętu rolniczego prezentowana przez Stowarzyszenie „Retro – Łowiczanka”

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej i absolwentów szkoły.