AGRO-MAJÓWKA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W ostatnią niedzielę maja na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się szósta szkolna impreza plenerowa Agro-majówka pod hasłem ,,Nowe formy kształcenia rolniczego – w oparciu o zmodernizowaną bazę zawodową w Zduńskiej Dąbrowie”. Tradycja rozpoczęta w 2015 roku jest nadal kontynuowana. W tym roku miała charakter szczególny, gdyż połączona była z oddaniem do użytku nowych obiektów dydaktycznych z zakresu kształcenia zawodowego. Przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego udało się zrealizować dwuletni projekt „ Nauczanie rolnicze XXI wieku – modernizacja, przebudowa i rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie”. W ramach projektu oddano do użytku nowoczesny budynek chlewni dydaktycznej, zmodernizowano warsztaty naprawy pojazdów i maszyn rolniczych z halą maszyn oraz zakupić samobieżny i samozaładowawczy wóz paszowy, siewnik do siewu bezpośredniego, ciągnik rolniczy z obsługą systemów rolnictwa precyzyjnego.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 przemówieniem okolicznościowym dyrektora szkoły, Pana Stanisława Kosmowskiego.   Ważny dzień w historii szkoły swoją obecnością uświetnili: Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Woźniak, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi – Pani Edyta Marcinkowska, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu UM w Łodzi – Pani Bogumiła Kapusta, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pan Wojciech Frątczak, Wicestarosta Powiatu Łowickiego – Pan Piotr Malczyk, Wójt Gminy Zduny – Pan Krzysztof Skowroński. Zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, po czym zgromadzeni wzięli udział w poświęceniu obiektów i uroczystym otwarciu budynku nowej chlewni, budynku warsztatów z halą maszyn, placu manewrowego oraz zakupionego sprzętu rolniczego.

Podczas tegorocznej „Agro-majówki” można było zobaczyć osiem stanowisk tematycznych, na których odbywały się pokazy. Równocześnie odbywały się imprezy towarzyszące: przejażdżki konne, tresura psów, wystawa starego sprzętu rolniczego Stowarzyszenia „ Retro – Łowiczanka”, wystawy sprzętu firm sprzedających maszyny rolnicze: DANZAP i POLBUD oraz stoiska: Koła Gospodyń Wiejskich „Retro – Xężanki”, Koła Łowieckiego „Księżąk” w Zdunach i OSM w Łowiczu.

Uroczystość można było oglądać na bieżąco, gdyż była transmitowana do sieci przez szkolną stronę Facebook, prezentującą relację na żywo z najciekawszych wydarzeń oraz wywiady z zaproszonymi Gośćmi i uczniami szkoły. Osobami prowadzącymi byli nauczyciele szkoły – Pani Anna Domińczak i Pan Łukasz Jankowski.

Jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów programu cieszącym się dużym zainteresowaniem były pokazy polowe rolnictwa precyzyjnego: równoległe prowadzenie ciągnika z wykorzystaniem technologii GPS z siewnikiem do wysiewu bezpośredniego, precyzyjny wysiew nawozów przy wykorzystaniu mapy pola w systemie VRA oraz wykonywanie oprysku za pomocą opryskiwacza z automatycznym wyłączaniem sekcji roboczych. Ciekawym punktem „Agromajówki” w Zduńskiej Dąbrowie był pokaz precyzyjnego wysiewu kukurydzy. Na zwiedzających duże wrażenie zrobiła wystawa starego sprzętu rolniczego prezentowana przez Stowarzyszenie „Retro – Łowiczanka”

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej i absolwentów szkoły.