SPOTKANIA UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ Z PRACODAWCAMI I PRACOWNIKAMI POWIETOWEGO URZĘDU PRACY W RAMACH PROJEKTU NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – MŁODZI NA START

W czerwcu br. w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – młodzi na start” odbyły się zajęcia grupowe w ramach Warsztatów Aktywnego Rozwoju Kariery (WARK) z udziałem pracodawców z branży odpowiednich do profilu kształcenia poszczególnych klas.

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli lek. wet. Jacek Szulc właściciel Centrum Weterynaryjnego w Zgierzu wraz z asystentką technikiem weterynarii Eweliną Popławską, lek. wet. Andrzej Kubica współwłaściciel Lecznicy Weterynaryjnej w Zdunach i lek. wet. Dariusz Wiesetek. właściciel Gabinetu Weterynaryjnego Duże-Małe w Załusinie.

Z branży rolniczej przybyli p. Waldemar Wojciechowski prowadzący gospodarstwo ukierunkowane na produkcję trzody chlewnej, p. Zbigniew Zawiślak, współwłaściciel firmy Danzap sprzedającej maszyny rolnicze, p. Paweł Bończak przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony roślin i Nasiennictwa, Oddział w Łowiczu.

Branżę związaną z architekturą krajobrazu reprezentowali p. Weronika Czupa i p. Sebastian Wilanowski ze Szkółek Roślin Ozdobnych – Ważyńscy oraz p. Monika Warda -architekt krajobrazu prowadząca własną firmę WardArt.

Podczas spotkania zaproszeni goście z pasją przekazywali swoją wiedzę oraz dzielili się doświadczeniem. Opowiadali o cieniach i blaskach swojej pracy, obowiązkach, jakie powinni spełniać kandydaci aplikujący na konkretne stanowiska w ich przedsiębiorstwach. Wspominali o cechach charakteru, predyspozycjach, które pomagają w odniesieniu sukcesu w określonym zawodzie. Przedstawili swoją drogę rozwoju zawodowego, jako możliwy przykład do osiągnięcia założonych celów. Zdobywali wiedzę i umiejętności nie tylko w szkole, ale podczas wolontariatu, praktyk, staży począwszy od pierwszych lat w szkole średniej i do takiej aktywności zachęcali naszych uczniów. Młodzież w skupieniu uczestniczyła w spotkaniu, które było bardzo interesujące i inspirujące do przemyśleń na temat przyszłych decyzji związanych z rozwojem zawodowym. Pracodawcy potwierdzali potrzebę kształcenia w kierunkach oferowanych przez szkołę oraz chęć przyjęcia na staże wakacyjne.

Ponadto uczestnicy projektu brali udział w spotkaniu z p. Anetą Rutą – doradcą zawodowym i p. Anną Szwarocką -pośrednikiem pracy, które opowiedziały o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Uczniowie uzyskali informacje o rodzaju usług i instrumentach rynku pracy, formach aktywizacji zawodowej, szkoleniach, kursach, bonach na zasiedlenie, możliwościach pozyskiwania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Młodzież została zapoznana również z ofertami pracy na lokalnym rynku i z barometrem zawodów, a także otrzymała wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Cieszymy się z podjętej współpracy i mamy nadzieję, że pozwoli uczniom na lepsze poznanie środowiska pracy i przygotowanie się do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.