Komunikat w sprawie wydawania świadectw maturalnych

W dniu 05.07.2021 r. tj. w (poniedziałek) o godzinie 12.15 w sali nr 1 wychowawcy wręczać będą absolwentom klasy 4 TR/TAK i 4 TW świadectwa maturalne.

Absolwenci z lat ubiegłych odbierają świadectwa dojrzałości w sekretariacie szkoły.

Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem.

Wchodząc do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Każdy odbierający świadectwo zobowiązany jest mieć ze sobą własny długopis.

Po odebraniu świadectwa nie wolno gromadzić się pod szkołą.

Zapraszam wszystkich po odbiór świadectw.

Zofia Rosa

Wicedyrektor