Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” – zachęcamy uczniów oraz mieszkańców wsi do udziału

                                    “Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

#SolidarnizRolnikami

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.

Nagraj i przyślij nam swój film. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 września 2021 r., do godz. 17.00. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I

Ta kategoria jest dla Ciebie jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.

Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II

Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

 1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
 2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
 3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
 2. Nagraj film.
 3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
 4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
 5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wspólna 30

00-930 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 6 września 2021 r.

 1. Regulamin Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”.
 2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika z zawartymi w nim oświadczeniami.
 3. Wzór oświadczenia Uczestnika potwierdzającego, że utwór jest wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika oraz posiadanie praw autorskich do utworu.
 4. Wzór oświadczenia Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 5. Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 6. Wzór umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Materiały

Do pobrania
Regulamin​_konkursu​_wraz​_załącznikami.rar 0.35MB

 

Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

W czerwcu zakończyliśmy działania projektowe „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności ”. Praca z Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa trwała od maja 2019 roku. W tym czasie odbyliśmy wiele warsztatów, zarówno stacjonarnych, jak i wyjazdowych, w czasie których uczniowie naszej szkoły omawiali przyczyny i skutki utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy.

W projekcie bardzo czynnie uczestniczyła grupa uczniów z klas III TR/TAK, którzy dwa razy w miesiącu w ramach konkursu „Lokalny System Monitoringu Wód” badali wodę pobieraną za pomocą piezometrów z rowów melioracyjnych w pobliżu gospodarstwa szkolnego. W próbkach młodzież określała poziom azotanów. W ramach planu naprawczego, z pomocą nauczycieli architektury krajobrazu w pobliżu miejsc o wysokim zanieczyszczeniu azotanami posadziliśmy pasmo roślinności.

W dwuletnim projekcie wyróżnili się: Martyna Gęsiarz, Marzena Witkowska, Adam Cyganek, Daniel Gruźliński, Konrad Zarzycki i Szymon Legat.

Opiekun: Agnieszka Tarkowska