Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

W czerwcu zakończyliśmy działania projektowe „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności ”. Praca z Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa trwała od maja 2019 roku. W tym czasie odbyliśmy wiele warsztatów, zarówno stacjonarnych, jak i wyjazdowych, w czasie których uczniowie naszej szkoły omawiali przyczyny i skutki utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy.

W projekcie bardzo czynnie uczestniczyła grupa uczniów z klas III TR/TAK, którzy dwa razy w miesiącu w ramach konkursu „Lokalny System Monitoringu Wód” badali wodę pobieraną za pomocą piezometrów z rowów melioracyjnych w pobliżu gospodarstwa szkolnego. W próbkach młodzież określała poziom azotanów. W ramach planu naprawczego, z pomocą nauczycieli architektury krajobrazu w pobliżu miejsc o wysokim zanieczyszczeniu azotanami posadziliśmy pasmo roślinności.

W dwuletnim projekcie wyróżnili się: Martyna Gęsiarz, Marzena Witkowska, Adam Cyganek, Daniel Gruźliński, Konrad Zarzycki i Szymon Legat.

Opiekun: Agnieszka Tarkowska