DRODZY UCZNIOWIE

 

Drodzy Uczniowie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konkursie filmowym “Świat się kręci wokół wsi”.

Pokażcie jak zmienia się polska wieś!

Na Wasze filmy czekamy do 6 września br.

Szczegóły dot. konkursu w komunikacie #MRiRW https://bit.ly/3uhzAfr
Regulamin konkursu https://bit.ly/3vn3VKX

Na najlepsze filmowe prace czekają atrakcyjne nagrody!

 

 

SUKCES UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY W XLIV ELIMINACJACH CENTRALNYCH OWiUR – TRZECH LAURATÓW I DWÓCH FINALISTÓW

W dniach 28 – 29 maja odbyły się Eliminacje Centralne XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy. Tak samo było i w tym roku.

II miejsce w kraju oraz tytuł laureata zdobyła Zuzanna Łykowska w bloku architektura krajobrazu,

III miejsce oraz tytuł laureata w bloku agrobiznes wywalczył Grzegorz Gruźliński.

Laureatem został także Mariusz Górski w bloku produkcja roślinna.

Tytuł finalisty w bloku produkcja zwierzęca zdobył Jakub Dałek oraz Adam Foks w bloku mechanizacja rolnictwa.

Wszyscy uczniowie będący laureatami mają zagwarantowane przyjęcie na studia na dowolny Uniwersytet Przyrodniczy w kraju na wydział – zgodny z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty jest także gwarantem przyjęcia, na wybrany kierunek większości uczelni rolniczych. Wszyscy są zwolnieni z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uzyskując maksymalną liczbę punktów.

Poza tytułami laureatów i finalistów uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody.

Zuzanna Łykowska i Grzegorz Grużliński otrzymali nagrody pieniężne od głównego sponsora Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grzegorz Gruźliński został również nagrodzony rocznym stypendium, ufundowanym przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS.

Ponadto uczniowie otrzymali nagrody od wydawnictwa Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal rolny agropolska.pl.

Sukces ucznia, to także sukces wszystkich pracujących z nim nauczycieli. Grzegorz Gruźliński  przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem Pani Wicedyrektor Zofii Rosy, Zuzanna Łykowska – Pani Agnieszki Piesik, Marusz Górski -Pani Iwony Przytulskiej Pod kierunkiem Pana Dyrektora Stanisława Kosmowskiego przygotowywał się Adam Foks, a pani Joanny Balcerskiej – Jakub Dałek.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich nauczycielom i opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA AGRO-MAJÓWKĘ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

                                                                                            Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie serdecznie zapraszają

do wzięcia udziału w „AGRO-majówce w Zduńskiej Dąbrowie”, która odbędzie się w dniu 30.05.2021r.

 

Przedsięwzięcie pod hasłem ,,Nowe formy kształcenia rolniczego – w oparciu o zmodernizowaną bazę zawodową w Zduńskiej Dąbrowie” ma na celu zaprezentowanie nowoczesnej bazy kształcenia zawodowego w zakresie produkcji trzody chlewnej, produkcji mleka, diagnostyki i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych oraz rolnictwa precyzyjnego.

Program uroczystości:

13.00-13.15 – Rozpoczęcie uroczystości, przemówienia okolicznościowe.

13.15 – 15.00 – Prezentacja przebudowanej chlewni wraz z wyposażeniem.

15.00 – 17.00 – Prezentacja przebudowanych warsztatów wraz z halą maszyn.

17.00 – 19.00 – Pokazy polowe rolnictwa precyzyjnego:

  • równoległe prowadzenie ciągnika za pomocą fal GPS z siewnikiem do wysiewu bezpośredniego,
  • precyzyjny wysiew nawozów z wykorzystaniem map pola w systemie VRA,
  • wykonywanie oprysku, opryskiwaczem z automatycznym wyłączaniem sekcji roboczych,
  • precyzyjny wysiew kukurydzy.

19.00 – Zakończenie uroczystości.

Imprezy towarzyszące: stoisko promocyjne szkoły, wystawa sprzętu rolniczego – retro, przejażdżki na koniach, pokazy tresury psów, prezentacje firm wspomagających rolnictwo.

WARSZTAT NAPRAWY Z HALĄ MASZYN

CHLEWNIA DYDAKTYCZNAPLAC MANEWROWY

 

Absolwenci szkoły w Zduńskiej Dąbrowie na Pielgrzymce Łowickiej

„..byśmy do nieba w drodze nie ustali…”                                   

(ks. bp Józef Zawitkowski)

W tym epidemicznym jeszcze roku, w wyznaczonym, sztafetowym 6 dniu pielgrzymki (sobota), 10 tegorocznych absolwentów szkoły wraz z nauczycielkami: Joanną Gajdą i Kingą Dzik uczestniczyło w 366 Łowickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Było to już siedemnaste szkolne pielgrzymowanie do Tronu Matki Bożej. W Częstochowie (przy granicy miasta), kolejni absolwenci i jednocześnie wieloletni pielgrzymi wraz ze swoim katechetą Aleksandrem Frankiewiczem dołączyli do pielgrzymujących od rana szkolnych kolegów i koleżanek. Łącznie na wzgórze jasnogórskie wkroczyła 45-osobowa absolwencka grupa. Wszyscy przestrzegali nakazów i obostrzeń sanitarnych.

29 października 2020 r, z ziemskiego życia odszedł do wieczności ksiądz biskup Józef Zawitkowski, wieloletni duchowy przewodnik i opiekun, orędownik łowickiej „jaskółki”. Poprzez przygotowane wcześniej atrybuty pielgrzymkowe (transparent, koszulki, flagi, a także wznoszone okrzyki: „bp Józef, bp Józef – dziękujemy!”) w uroczysty sposób uczcili pamięć tego wielkiego kapłana, jakże bliskiego tej podłowickiej placówce oświatowej.

Wieloletnie pielgrzymowanie łowickich pątników wpisało się w bogatą historię prymasowskiej ziemi łowickiej. Podobnie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, stając się swoistą tradycją, wiosenne wędrowanie do jasnogórskiego tronu Matki jest wpisane w coroczny harmonogram pracy szkoły, napełniając radością całą społeczność szkolną. W tym roku wydarzenie to było skierowane wyłącznie do absolwentów szkoły.

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHALLENGE

14 maja odbył się drugi etap Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego CHALLENGE. Konkurs skierowany był do ósmoklasistów z naszego regionu. Chęć uczestnictwa w nim zgłosiło 45 uczniów z 9 szkół podstawowych. W pierwszym etapie, który miał miejsce 13 kwietnia wyłoniono 25 najlepszych. Ci mieli okazję sprawdzić swój zasób słownictwa oraz znajomość zagadnień gramatycznych w drugim etapie.

Oto wyniki:

I miejsce: Wiktoria Dzik – Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

II miejsce: Szymon Kubiak – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej

III miejsce: Jan Roszuk – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej

IV miejsce: Tatiana Wojtera – Szkoła Podstawowa w Bielawach

V miejsce: Patrycja Pawlina -­ Szkoła Podstawowa w Mastkach

 

Wyróżnienia:

Kacper Wojtalewicz – Szkoła Podstawowa w Grabowie

Otylia Dudek – Szkoła Podstawowa w Domaniewicach

Klaudia Kamińska – Szkoła Podstawowa w Witoni

Izabela Lewandowska – Szkoła Podstawowa w Grabowie

Karolina Ziółkowska – Szkoła Podstawowa w Grabowie

Szymon Kuras – Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

Konrad Siewierski – Szkoła Podstawowa w Błędowie

Aleksandra Siekiera – Szkoła Podstawowa w Mastkach

Kacper Stań – Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

Michalina Słoma – Szkoła Podstawowa w Błędowie

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!

 

Drogie Abiturientki i Drodzy Abiturienci!

Żegnamy dzisiaj Was – tegorocznych Absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Rok szkolny 2020/2021 był bardzo wyjątkowy. Równie nietypowe jest pożegnanie z Wami, inne niż wszystkie do tej pory, ponieważ nie możemy spotkać się z Wami wszystkimi. Nie możemy świętować zakończenia szkoły w tradycyjnej formie. Mimo to, pragniemy przekazać Wam słowa wsparcia oraz gratulacje i serdeczne życzenia.   Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego przez maturzystów na pewno zapisze się na trwałe w dziejach szkoły, szczególnie w dobie pandemii.

Drodzy Maturzyści! Przed Wami chwile napięcia i skupienia. Jesteśmy pewni, że zdobyta wiedza pozwoli Wam na zdanie egzaminu dojrzałości i umożliwi wejście w dorosłe życie. Życzymy samych sukcesów i trzymamy za Was kciuki!

,,Do zobaczenia w dorosłym życiu
na innej drodze, na innym szlaku.
Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu
wśród masy pytań w pełnym plecaku.

Przyszłość – jak wielki znak zapytania
pełna rozterek i niepokoju.
Bez odpowiedzi na takie pytania
w codziennej pracy, w chwilach spokoju”.

                                                         T. Fiedorowicz

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie