ZAPROSZENIE NA AGRO-MAJÓWKĘ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

                                                                                            Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie serdecznie zapraszają

do wzięcia udziału w „AGRO-majówce w Zduńskiej Dąbrowie”, która odbędzie się w dniu 30.05.2021r.

 

Przedsięwzięcie pod hasłem ,,Nowe formy kształcenia rolniczego – w oparciu o zmodernizowaną bazę zawodową w Zduńskiej Dąbrowie” ma na celu zaprezentowanie nowoczesnej bazy kształcenia zawodowego w zakresie produkcji trzody chlewnej, produkcji mleka, diagnostyki i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych oraz rolnictwa precyzyjnego.

Program uroczystości:

13.00-13.15 – Rozpoczęcie uroczystości, przemówienia okolicznościowe.

13.15 – 15.00 – Prezentacja przebudowanej chlewni wraz z wyposażeniem.

15.00 – 17.00 – Prezentacja przebudowanych warsztatów wraz z halą maszyn.

17.00 – 19.00 – Pokazy polowe rolnictwa precyzyjnego:

  • równoległe prowadzenie ciągnika za pomocą fal GPS z siewnikiem do wysiewu bezpośredniego,
  • precyzyjny wysiew nawozów z wykorzystaniem map pola w systemie VRA,
  • wykonywanie oprysku, opryskiwaczem z automatycznym wyłączaniem sekcji roboczych,
  • precyzyjny wysiew kukurydzy.

19.00 – Zakończenie uroczystości.

Imprezy towarzyszące: stoisko promocyjne szkoły, wystawa sprzętu rolniczego – retro, przejażdżki na koniach, pokazy tresury psów, prezentacje firm wspomagających rolnictwo.

WARSZTAT NAPRAWY Z HALĄ MASZYN

CHLEWNIA DYDAKTYCZNAPLAC MANEWROWY

 

Absolwenci szkoły w Zduńskiej Dąbrowie na Pielgrzymce Łowickiej

„..byśmy do nieba w drodze nie ustali…”                                   

(ks. bp Józef Zawitkowski)

W tym epidemicznym jeszcze roku, w wyznaczonym, sztafetowym 6 dniu pielgrzymki (sobota), 10 tegorocznych absolwentów szkoły wraz z nauczycielkami: Joanną Gajdą i Kingą Dzik uczestniczyło w 366 Łowickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Było to już siedemnaste szkolne pielgrzymowanie do Tronu Matki Bożej. W Częstochowie (przy granicy miasta), kolejni absolwenci i jednocześnie wieloletni pielgrzymi wraz ze swoim katechetą Aleksandrem Frankiewiczem dołączyli do pielgrzymujących od rana szkolnych kolegów i koleżanek. Łącznie na wzgórze jasnogórskie wkroczyła 45-osobowa absolwencka grupa. Wszyscy przestrzegali nakazów i obostrzeń sanitarnych.

29 października 2020 r, z ziemskiego życia odszedł do wieczności ksiądz biskup Józef Zawitkowski, wieloletni duchowy przewodnik i opiekun, orędownik łowickiej „jaskółki”. Poprzez przygotowane wcześniej atrybuty pielgrzymkowe (transparent, koszulki, flagi, a także wznoszone okrzyki: „bp Józef, bp Józef – dziękujemy!”) w uroczysty sposób uczcili pamięć tego wielkiego kapłana, jakże bliskiego tej podłowickiej placówce oświatowej.

Wieloletnie pielgrzymowanie łowickich pątników wpisało się w bogatą historię prymasowskiej ziemi łowickiej. Podobnie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, stając się swoistą tradycją, wiosenne wędrowanie do jasnogórskiego tronu Matki jest wpisane w coroczny harmonogram pracy szkoły, napełniając radością całą społeczność szkolną. W tym roku wydarzenie to było skierowane wyłącznie do absolwentów szkoły.