SUKCES UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY W XLIV ELIMINACJACH CENTRALNYCH OWiUR – TRZECH LAURATÓW I DWÓCH FINALISTÓW

W dniach 28 – 29 maja odbyły się Eliminacje Centralne XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy. Tak samo było i w tym roku.

II miejsce w kraju oraz tytuł laureata zdobyła Zuzanna Łykowska w bloku architektura krajobrazu,

III miejsce oraz tytuł laureata w bloku agrobiznes wywalczył Grzegorz Gruźliński.

Laureatem został także Mariusz Górski w bloku produkcja roślinna.

Tytuł finalisty w bloku produkcja zwierzęca zdobył Jakub Dałek oraz Adam Foks w bloku mechanizacja rolnictwa.

Wszyscy uczniowie będący laureatami mają zagwarantowane przyjęcie na studia na dowolny Uniwersytet Przyrodniczy w kraju na wydział – zgodny z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty jest także gwarantem przyjęcia, na wybrany kierunek większości uczelni rolniczych. Wszyscy są zwolnieni z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uzyskując maksymalną liczbę punktów.

Poza tytułami laureatów i finalistów uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody.

Zuzanna Łykowska i Grzegorz Grużliński otrzymali nagrody pieniężne od głównego sponsora Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grzegorz Gruźliński został również nagrodzony rocznym stypendium, ufundowanym przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS.

Ponadto uczniowie otrzymali nagrody od wydawnictwa Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal rolny agropolska.pl.

Sukces ucznia, to także sukces wszystkich pracujących z nim nauczycieli. Grzegorz Gruźliński  przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem Pani Wicedyrektor Zofii Rosy, Zuzanna Łykowska – Pani Agnieszki Piesik, Marusz Górski -Pani Iwony Przytulskiej Pod kierunkiem Pana Dyrektora Stanisława Kosmowskiego przygotowywał się Adam Foks, a pani Joanny Balcerskiej – Jakub Dałek.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich nauczycielom i opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.