REALIZUJEMY PROJEKT “EUROPEJSKIE PRAKTYKI – DROGA DO KARIERY”

14 czerwca 2021 roku uczniowie oraz opiekunowie naszej szkoły przyjechali na grecką Riwierę Olimpijską do urokliwego hotelu Golden Sun w Mesangali, gdzie będą zakwaterowani i przez dwa kolejne tygodnie będą wyruszać z niego na praktyki zawodowe, wizytację, spotkania do lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych oraz instytucji związanych z branżą rolną.

 W ramach projektu Europejskie praktyki – droga do kariery Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wspólnie z greckim Partnerem Olympus Education Services Single Member P.C. (OES) zrealizują działania obejmujące zorganizowanie, przeprowadzenie i ewaluację mobilności ponadnarodowej 28 uczniów naszej Szkoły kształcących się na kierunkach technik weterynarii (19) i technik rolnik (9) w greckich stadninach konnych oraz w innych przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, plantacjach w  ramach organizowanych przez greckiego partnera wizyt studyjnych.

Głównym celem projektu jest podniesieni wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (WKU) uczniów. Osiągnięcie tego celu będzie monitorowane, potwierdzone i udokumentowane przez instytucję przyjmującą wspartą w tym procesie opiekunami Szkoły i możliwe dzięki realizacji 60 godzin praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w ramach zajęć przygotowawczych. Program praktyk został przygotowany z uwzględnieniem nowych wytycznych ORE i był zgodny z kierunkami kształcenia, których dotyczy projekt tj. technik weterynarii oraz technik rolnik, wynika z zidentyfikowanych potrzeb uczniów oraz pracodawców i pozwalał na osiągnięcie przydatnych kwalifikacji zawodowych lub wzmocnienie już posiadanych.

Pierwszy dzień poza zakwaterowaniem obejmował spotkanie informacyjne z przedstawicielami OES, omówienie warunków stażu, zapoznanie się z przedstawicielami instytucji przyjmującej i przedstawicielami firm, w których odbywać będą się praktyki. Przeprowadziliśmy instruktaż BHP, omówiliśmy zasady bezpieczeństwa podczas pracy z żywimy zwierzętami oraz szkolenie w zakresie przeciwdziałania zarażeniu COVID-19. Kolejnego dnia rozpoczęliśmy pracę w stadnie konnej w Katerini, poznaliśmy strukturę organizacyjną, zaplecze techniczne miejsca praktyk po czym przystąpiliśmy do zajęć praktycznych obejmujących pielęgnację koni, czyszczenie kopyt, czyszczeniu boksów, przygotowywaniu pasz oraz wyprowadzaniu koni. Uczniowie technikum rolniczego w ramach „czynu społecznego” pomagali dodatkowo w pracach z zielenią na terenie hotelu. W kolejnych dniach praktyki w stadninie będą kontynuowane. Grecki Partner zorganizował nam również szereg wizyt studyjnych, które wzbogacą program praktyk. W środę planujemy spotkanie z głównym weterynarzem regionu Macedonii, który ma swoją siedzibę w Instytucie Weterynarii w Katrinii. Dowiemy się jak zorganizowany jest system opieki instytucjonalnej nad zwierzętami hodowlanymi, edukacja w zawodzie weterynarza, organizacja struktur terytorialnych. Technicy rolnicy będą mieli okazję zwiedzać lokalną winnice w Rapsani, gdzie produkuje się słynne w Grecji i Europie wina. Poznają proces ich produkcji zaczynając od winnicy, sposóbu uprawy i pielęgnacji winorośli, poprzez zbiór, przetwarzanie i sprzedaż.

W kolejnych dniach będziemy publikować kolejne posty i relacjonować swój pobyt.