LUDOWE ZABYTKI, LUDOWE RZEMIOSŁO…

W dniu 27 września 2012 roku uczniowie klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej W Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”.

Wyjazd obfitował w wiele atrakcji. Pierwszą z nich było zwiedzanie Skansenu Ziemi Łowickiej w Maurzycach w celu przybliżenia młodzieży dawnej wsi, zapoznanie z jej architekturą, kulturą oraz z obrazem życia codziennego w chałupie i gospodarstwie.

Uczniów   zachwyciły  zabytki architektury pochodzące z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się  tzw. mała architektura, do której należą  kapliczki, studnie oraz budynki związane z rzemiosłem wiejskim –  kuźnia i wiatrak- koźlak. Męska część młodzieży z dużym entuzjazmem obejrzała ekspozycję tematyczną związaną ze Strażą Pożarną.

 Po wizycie w Maurzycach trzecioklasiści zwiedzili Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie. Tam mieli okazję obserwować pracę garncarza, a następnie sami toczyli i malowali naczynia z gliny. Po miłych oraz wymagających precyzji  zajęciach uczniowie posilili się pysznymi kiełbaskami, które sami piekli w ognisku.XIV MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 2012

 Tegoroczna edycja wystawy AGRO SHOW wraz z towarzyszącymi jej pokazami maszyn w pracy odbyła się w dniach 21 – 24 września2012 roku w Bednarach w gminie Pobiedziska k/Poznania i obejmowała najbogatszą w Polsce ofertę maszyn rolniczych i osiągnięć nowoczesnej techniki. Okazje do zwiedzenia wystawy mieli uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

 W tym najważniejszym i największym wydarzeniu w branży uczestniczy ponad 700 wystawców z 20 krajów, przedstawiciele władz państwowych,  przedstawiciele mediów oraz instytucje skupione wokół rolnictwa. Bogaty program wydarzeń oraz atrakcyjne imprezy towarzyszące przyciąga  do Bednar tłumy zwiedzających. Każdego roku  na wystawę AGRO SHOW organizowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych przybywa niezmiennie ponad 100 tysięcy osób. Rolnicy i uczniowie odwiedzający AGRO SHOW mogą zapoznać się z kompleksową ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa oraz uzyskać wszelką pomoc o charakterze technicznym, agronomicznym i ekonomicznym.

Każdego roku pierwszy dzień wystawy przeznaczony jest tradycyjnie dla młodzieży ze szkół rolniczych. Jedną z wielu atrakcji był „Wielobój rolniczy”, przygotowany wspólnie z redakcją „Top Agrar Polska”. Uczestnicy odpowiadali na krótkie pytania teoretyczne („rolniczy quiz”), następnie wzięli udział w konkurencji niespodziance, a na koniec zmierzyli swoje siły w rywalizacji sprawnościowej. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

UCZENNICA ARLETTA LITWINOWICZ WYRÓŻNIONA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ,,JESTEM SZEFOWĄ”

W środę, 12 września 2012 r., w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczysta gala finałowa III edycji konkursu “Jestem szefową” organizowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz we współpracy z Minister Edukacji Narodowej.

Spośród 360 uczennic szkół ponadgimnazjalnych, które zgłosiły się do konkursu wyłoniono 20 finalistek. Wśród nich znalazła się Arletta Litwinowicz uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Praca Arletty  została wysoko oceniona przez Kapitułę konkursu (w skład której wchodzili liderzy i liderki polskiej sceny politycznej i gospodarczej) i otrzymała wyróżnienie. Opiekunem merytorycznym uczennicy była p. Zofia Rosa nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości.

Zadaniem uczestniczek było wyobrazić sobie siebie w roli szefowej i opisać, jakie mają cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić, i czy to, że są kobietami, ma wpływ na sprawowanie władzy. Arletta w swojej pracy wcieliła się w rolę szefowej kliniki weterynaryjnej, w formie baśni przedstawiła jak jej największe marzenia stają się rzeczywistością.

Finalistki konkursu wraz z rodzicami i nauczycielami zaproszono na dwa dni do Warszawy. W tym czasie zaplanowano m.in. spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje w świecie polityki, biznesu i mediów. Istotnym elementem konkursu w tej edycji było objęcie finalistek, a także towarzyszących im rodziców i nauczycieli programem rozwojowym zawierającym takie elementy jak szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoring i wizyty studyjne w wybranych instytucjach.

Ponadto wszystkie laureatki oraz wyróżnione otrzymały nagrody specjalne w postaci wyjazdu do Brukseli od zasiadających w Kapitule posłów do Parlamentu Europejskiego.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!


UCZESTNICZYLIŚMY W OBCHODACH JUBILEUSZOWYCH W MIECZYSŁAWOWIE

W dniu 8 września 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie odbyły się uroczystości wieńczące obchody 100-lecia szkoły.

Na jubileusz zostali zaproszeni znamienici goście  m.in: Pani Zofia Stypińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW, Pan Paweł Beja – Wicewojewoda Łódzki, Pan Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty, parlamentarzyści: Pan Tadeusz Woźniak – poseł, Pan Przemysław Błaszczyk – senator oraz samorządowcy, Dyrektorzy Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły oraz jej absolwenci.

Naszą szkołę reprezentowali: Pan Stanisław Kosmowski – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Pani Sylwia Jabłońska – opiekun pocztu sztandarowego oraz delegacja młodzieży.

 

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 Szkół Rolniczych MRiRW

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyła się 5 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie.

Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Święta w pobliskim kościele parafialnym, celebrowaną przez ks. Biskupa Adama Lepe. Następnie, przybyłe delegacje i poczty sztandarowe udały się do szkoły, w której odbyła się część oficjalna uroczystości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Radca Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Krzyżanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Zofia Stypińska, Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Agnieszka Miszczak-Płuciennik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego i Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi Marek Mazur, Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Danuta Zakrzewska, Wicekurator Oświaty w Łodzi Konrad Czyżyński, Prezes Izby Rolniczej w Łodzi Andrzej Górczyński, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji rządowych i samorządowych oraz Dyrektorzy Zespołów Szkół i przybyłe z nimi poczty sztandarowe.

Po uroczystości wszyscy przybyli goście mieli możliwość zwiedzania Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie.

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

W poniedziałek 3 września 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się inauguracja roku szkolnego 2012/2013.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz oddania czci ofiarom II wojny światowej. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – p. Stanisław Kosmowski życząc nauczycielom, uczniom oraz pracownikom sukcesów w nadchodzącym roku. W sposób szczególny powitał pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w murach ZSCKR.

Po części oficjalnej zebrani wysłuchali krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klas drugich, a następnie udali się na spotkanie z wychowawcami.