O PAPIEŻU INACZEJ…

22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia błogosławionego papieża Jana Pawła II, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wspominano człowieka wielkiej wiary papieża-Polaka. I to nie w sposób najbardziej tradycyjny, w montażu muzyczno-słownym, jak to miało miejsce we wcześniejszych latach, ale poprzez świadectwo żywej osoby, zaproszonego ks. Jana Janika, proboszcza parafii w Kocierzewie.

W pierwszej części spotkania papieskiego, ks. Jan, góral z pochodzenia, w sposób anegdotyczny, wzbudzając radość słuchaczy, przypominał własne, dziecięce, młodzieńcze i kapłańskie spotkania z arcybiskupem, kardynałem Karolem Wojtyłą i późniejsze z papieżem. Dało się tutaj zauważyć przedstawioną, wielką cechę papieża: umiejętność dostrzegania człowieka i wyborną pamięć nade wszystko. O godz.12, na prośbę księdza, wszyscy odmówili „ulubioną modlitwę papieską” Anioł Pański.

W dalszej części spotkania ks. Jan zwrócił uwagę na najważniejsze wartości nauczania Ojca świętego: dostrzeganie i godność osoby ludzkiej, poszanowanie świętości, tworzenie „cywilizacji miłości” i dążenie do niej. Młodzież w skupieniu wysłuchała tego jakże ważnego papieskiego przesłania. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali pieśń „Barkę”.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

 W dniu 18 października 2012 roku w Kinoteatrze “Polonez” w Skierniewicach odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród stypendystów znalazła się uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Justyna Chojnacka.

Justyna jest uczennicą klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Wyróżnia się wzorowym zachowaniem i wysokimi wynikami nauczania we wszystkich przedmiotach, zwłaszcza przyrodniczo-matematycznych oraz zawodowych – średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2011/2012 wyniosła 4,78.

Wykazuje się dużym zaangażowaniem w życie szkoły, internatu i klasy. Pracuje w szkolnym wolontariacie. Czas wolny od nauki poświęca pasji, którą jest jeździectwo. Konno jeździ już ponad 5 lat. Ma własnego konia: Wektora. W przyszłości chciałaby zostać trenerem psów dla osób niepełnosprawnych i zająć się dogoterapią.

 

Tydzień Żytniego Chleba

16 października 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie obchodziliśmy Tydzień Żytniego Chleba.

Na imprezę zaprosiliśmy mieszkańców Gminy Zduny, nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Licealnych im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach, z Gimnazjum w Zdunach oraz z Gimnazjum w Bielawach. Jak co roku gościliśmy  również przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego z Łodzi.

Głównym założeniem naszego działania było ukazanie, szczególnie ludziom młodym, istoty symboliki chleba, jako zapomnianej w dzisiejszych czasach wartości. Podczas naszego święta promowaliśmy tradycyjny wypiek chleba, wszelkiego rodzaju pieczywo oraz  produkty mączne i zbożowe.

W ramach akcji, młodzież, korzystając z pomocy nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców, przygotowała wiele atrakcji m.in.: gazetkę przedstawiającą technologię wypieku chleba żytniego oraz postrzeganie chleba przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, wystawę ziół i herbatek – w celu przybliżenia smaku ziół oraz herbatek ziołowych i ich mieszanek jak również cieszące się dużą popularnością stoisko z różnorodnymi gatunkami pieczywa, które można było smakować z masłem, miodem, serem białym z dodatkiem żurawiny czy ze smalcem. Uczniowie w regionalnych strojach łowickich częstowali przybyłych gości smacznymi kanapkami, przygotowanymi ze świeżo wypieczonego chleba. Chętni mogli poznać również smak prawdziwego żurku na zakwasie.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz wypieku żytniego chleba na zakwasie zaprezentowany przez naszego gościa, Panią Teresę Kaczor, która po uroczystości przeprowadziła warsztaty dla zaproszonych Gimnazjalistów.

Podsumowaniem tego miłego dnia były liczne quizy oraz konkursy sprawdzające wiedzę na temat tradycji związanej z symboliką i historią chleba pieczonego na zakwasie. Fundatorami nagród dla najlepszych była Agencję Rynku Rolnego oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

W związku z tym, że chleb pełni ogromną rolę w naszym życiu, co uświadamiamy sobie właśnie w takim dniu jak ten, corocznie w naszej szkole obchodzimy Tydzień Żytniego Chleba.

BIEG Z PRZYJACIELEM…

W pięknych jesiennych barwach, 14 października, ponad 100 osób, uczestniczyło w Pierwszym Jesiennym Maratonie z Psem 2012 r., którego organizatorami byli: Łowicka grupa wolontariuszy “Leon”, oraz “Fundacja Jamniki Niczyje”. Maraton polegał na przebiegnięciu/przejściu wybranej trasy i zaliczeniu po drodze punktów kontrolnych. W miejskim lesie przygotowane zostały 2 szlaki: 8-kilometrowy dla bardziej zaawansowanych biegowo, oraz 3,5-kilometrowy dla pozostałych uczestników. Ze zrozumiałych względów zdecydowanie większą popularnością cieszył się ten drugi szlak. Z pieskami łowickiego schroniska biegli wolontariusze, w tym 10 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz ze swoim opiekunem Panem Aleksandrem Frankiewiczem. Dystans 3,5 km pokonali oni na wysokich miejscach, podobnie ich opiekun. Na dłuższym zaś szlaku świetnie zaprezentował się uczeń Adam Dałek, zajmując ostatecznie II miejsce w 8-kilometrowym maratonie. Ciekawe nagrody, m.in. obroże z łowickimi haftami trafiły do zwycięzców.

Za metą, na leśnej polanie, dla czworonogów były przygotowane miski z wodą i karma, a dla ich właścicieli napoje i posiłek regeneracyjny. Dla wszystkich przybyłych zorganizowano też ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Zebrane podczas imprezy pieniądze (m.in. ze sprzedaży kart uczestnika, licytacji przeróżnych produktów) zostaną przekazana na chore psy będące pod opieką grupy wolontariuszy “LEON”.

W imprezie wzięły udział różnorodne psiaki: duże, małe, rasowe, kundelki, kudłate, długowłose itd., a przede wszystkim „nasze” pieski z łowickiego schroniska. Liczyła się dobra zabawa! I takaż była!!! W słoneczne popołudnie, wszyscy zadowoleni maratończycy wracali do swoich domów.

<
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi     – Jan Paweł II

Odświętna atmosfera, galowe stroje, życzenia, podziękowania, uśmiechnięte twarze – tak od rana wyglądał dzień, w którym cała społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie obchodziła Dzień Edukacji Narodowej, święto które upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Z tej okazji, w dniu 12 października 2012 roku, odbyła się  akademia, na  której, zgodnie z tradycją szkoły, spotkało się starsze i młodsze pokolenie nauczycieli i pracowników.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał Dyrektora Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który złożył życzenia i serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za kształtowani serc i umysłów młodych ludzi.

Po przemówieniu Pana Dyrektora nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły, złożenie kwiatów pod pamiątkowymi tablicami: Jadwigi Dziubińskiej oraz Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. Nadszedł też czas na wzruszającą część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas trzecich uświetnioną tanecznym występem szkolnego zespołu ludowego.

Na koniec głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy w imieniu społeczności uczniowskiej złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły.

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

W dniu 28 września 2012 roku w Bratoszewicach odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym zorganizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonującego zadania w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Celem konkursu było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego, zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju, popularyzacja produktów rolnictwa ekologicznego, zwiększanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko, uczenie postaw ekologicznych zasad produkcji rolniczej, rozpowszechnianie wiedzy na temat ekologicznego systemu gospodarowania, zwiększenie zapotrzebowania społecznego na produkty rolnictwa ekologicznego.

Wśród uczestników Etapu Wojewódzkiego Konkursu znalazł się Artur Rybus, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, który zajął II miejsce.

Uczeń przygotowywał się do konkursu pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej.