STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

 W dniu 18 października 2012 roku w Kinoteatrze “Polonez” w Skierniewicach odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród stypendystów znalazła się uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Justyna Chojnacka.

Justyna jest uczennicą klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Wyróżnia się wzorowym zachowaniem i wysokimi wynikami nauczania we wszystkich przedmiotach, zwłaszcza przyrodniczo-matematycznych oraz zawodowych – średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2011/2012 wyniosła 4,78.

Wykazuje się dużym zaangażowaniem w życie szkoły, internatu i klasy. Pracuje w szkolnym wolontariacie. Czas wolny od nauki poświęca pasji, którą jest jeździectwo. Konno jeździ już ponad 5 lat. Ma własnego konia: Wektora. W przyszłości chciałaby zostać trenerem psów dla osób niepełnosprawnych i zająć się dogoterapią.