PO RAZ KOLEJNY UDOWODNILI, ŻE SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANI DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

W tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego udział wzięło 395 osób z 15 szkół województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. Do eliminacji szkolnych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie przystąpiło 50 uczniów, a do ścisłej trzydziestki w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikowało się 6 z nich.

Etap wojewódzki konkursu odbył się w dniu 23 listopada 2012 roku, w siedzibie ŁODR w Bratoszewicach. Obejmował dwie części: pisemną i ustną. Część pisemna – test składał się z 30 pytań. Do eliminacji ustnych zakwalifikowanych zostało dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami. Finaliści odpowiadali na trzy pytania problemowe wylosowane z 10 zestawów.

Nasi uczniowie w ostatecznej rywalizacji zajęli następujące miejsca:

drugie  – Jan Majewski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

trzecie – Emil Świderek, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik;

czwarte – Piotr Jadczak, uczeń klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

dziewiąte – Damian Szafoni, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

dwunaste – Monika Olejniczak,  uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

W drugiej dziesiątce znalazł się również Adam Lisiecki – uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik;

Dzięki hojnym sponsorom wszyscy biorący udział w etapie wojewódzkim zostali uhonorowani nagrodami, a szczególnie ci, z pierwszej dziesiątki.

Uczniowie przyznają zgodnie, że najcenniejsza jest jednak wiedza jaką zdobyli przygotowując się do konkursu, gdyż od wdrożenia jej w życie zależy to co mamy najdroższe – zdrowie, a czasami i życie nasze i naszych najbliższych.

Ci, którzy brali udział w konkursie już kolejny raz, z doświadczenia wiedzą, że przełamanie złych przyzwyczajeń i wprowadzenie w życie przepisów, które poznali to ciągła i długotrwała praca.

Uczniów do konkursu przygotowała p. Bogumiła Łaniecka, nauczyciel produkcji zwierzęcej.

 

„MŁODA KREW” WCIĄŻ RATUJE ŻYCIE…

30 października 2012 roku Zarząd Rejonowy PCK w Łowiczu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu byli organizatorami X konferencji prozdrowotnej pod hasłem „Więcej zdrowia – więcej życia”. Jednym z punktów programu konferencji było podsumowanie konkursów i wręczenie podziękowań na ręce Dyrekcji Szkoły ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie i uczniów. Wśród  7 szkół  z rejonu łowickiego otrzymaliśmy puchar za drugie miejsce w IX Ogólnopolskim Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie”.  Na 154 dorosłych uczniów krew oddaje aż 152. W czasie konkursu PCK zebrano jej 68,4 litra.

W bieżącym roku szkolnym także zgłosiliśmy swoje uczestnictwo w tak szczytnej akcji. W dniu 16 listopada 2012 roku na terenie placówki przeprowadzono drugą już akcję w ramach turnieju. Bezcenny dar – krew oddało 25 osób. Wśród honorowych dawców znaleźli się również nauczyciele.

Dziękujemy Wam i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych akcjach.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W poniedziałek 12 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości przygotowana przez uczniów klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Młodzież szkolna miała okazję obejrzeć krótki film na temat historii Polski, wysłuchać pięknych wierszy, piosenek patriotycznych oraz narracji odnoszącej się do dziejów Naszej ojczyzny przed rokiem 1918. Hasłem przewodnim poniedziałkowej akademii były słowa największego architekta polskiej niepodległości – Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli pani Małgorzaty Nowik, pana Aleksandra Frankiewicza i pana Łukasza Jankowskiego program artystyczny miał na celu wzbudzić wśród uczestników refleksje odnośnie stanu świadomości patriotycznej polskiego społeczeństwa w XXI wieku. Przywołane zostały przy tej okazji przemyślenia najwybitniejszych  Polaków takich jak Jan Paweł II, ksiądz Popiełuszko czy też kardynał Stefan Wyszyński, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na fakt, iż raz zdobyta niepodległość nie jest Nam dana na zawsze, że trzeba o nią dbać i ją pielęgnować.

Zgromadzeni widzowie wyraźnie wzruszeni przesłaniem płynącym z akademii nagrodzili jej organizatorów gromkimi brawami, a całość podsumował Dyrektor – pan Stanisław Kosmowski, który podziękował wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie, a następnie zaapelował do młodzieży, aby nie wstydziła się wyrażać swojego patriotyzmu i aby robiła to w sposób mądry i wyważony.

WYJAZD EDUKACYJNY DO DZIERŻĄZNEJ

W dniu 30 października 2012 roku uczniowie klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli (już po raz drugi w bieżącym roku szkolnym) w wyjeździe edukacyjnym zorganizowanym w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”.

Pierwszą atrakcją wyjazdu była wizyta w „Starej Kuźni” w miejscowości Dzierżązna k. Zgierza. Uczniowie mieli okazję zobaczyć stary sprzęt kuźniczy, zaobserwować czynności kowala  podczas  kucia podkowy tradycyjną metodą pracy kowalskiej oraz sposób łączenia dwóch elementów żelaznych metodą na tzw. „hyc”. Wysłuchali ciekawej gawędy  pana Zbigniewa Hauke, prezesa Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej na temat regionu. Dowiedzieli się  jak dawniej wyglądała praca ludzi na wsi, że koła wytwarzał kołodziej.  Podyskutowali o alternatywnych źródłach dochodów  współczesnej wsi.

Kolejną atrakcją była przejażdżka po okolicy prawdziwym wozem drabiniastym zaprzężonym w kare konie. Po leśnym i okolicznym rajdzie, bogatym w liczne atrakcje historyczne i przyrodnicze, uczniowie posilili się pysznymi kiełbaskami, które sami piekli w ognisku.

Na zakończenie trzecioklasiści zwiedzili Izbę Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej w Białej. Izba Pamięci Narodowej w Białej jest miejscem upamiętniającym istnienie filii Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego dla Małoletnich w Łodzi przy ulicy Przemysłowej. Zebrane w Izbie eksponaty przybliżają pokoleniom prawdę o tragicznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej, a także uwrażliwiają na krzywdę wyrządzoną młodym dziewczętom osadzonym w obozie, gdzie przetrzymywane w nieludzkich i trudnych warunkach, były zmuszane do wyczerpującej, ciężkiej, wykraczającej poza możliwości fizyczne i psychiczne, pracy.

Tej niezwykłej lekcji historii opowiedzianej przez panią Blankę Hauke, dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej, uczniowie wysłuchali z zainteresowaniem i wielką zadumą.

WARSZTATY TEATRALNE

25 października 2012 roku w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury  w Zdunach młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyła w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów, na co dzień występujących w Teatrze Realistycznym w Skierniewicach.

Zajęcia te przybliżyły uczniom pracę aktora. Na własnej skórze odczuli jak ciężkie i mozolne są przygotowania do zagrania jakiejkolwiek roli. Trzeba bowiem panować nad swoim ciałem, ruchem i głosem. Mimo ciężkich i wyczerpujących ćwiczeń, wszystkim dopisywał humor i towarzyszyła świetna zabawa.

Po warsztatach młodzież oglądała spektakl pt.: „Jestem” w wykonaniu aktorów Teatru Realistycznego. Była to bardzo nowoczesna forma przedstawienia, ukazująca współczesny obraz kobiety.

Uczniowie byli bardzo zadowolona z kolejnych atrakcyjnych zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach.

Czekamy na więcej…