WYJAZD EDUKACYJNY DO DZIERŻĄZNEJ

W dniu 30 października 2012 roku uczniowie klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli (już po raz drugi w bieżącym roku szkolnym) w wyjeździe edukacyjnym zorganizowanym w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”.

Pierwszą atrakcją wyjazdu była wizyta w „Starej Kuźni” w miejscowości Dzierżązna k. Zgierza. Uczniowie mieli okazję zobaczyć stary sprzęt kuźniczy, zaobserwować czynności kowala  podczas  kucia podkowy tradycyjną metodą pracy kowalskiej oraz sposób łączenia dwóch elementów żelaznych metodą na tzw. „hyc”. Wysłuchali ciekawej gawędy  pana Zbigniewa Hauke, prezesa Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej na temat regionu. Dowiedzieli się  jak dawniej wyglądała praca ludzi na wsi, że koła wytwarzał kołodziej.  Podyskutowali o alternatywnych źródłach dochodów  współczesnej wsi.

Kolejną atrakcją była przejażdżka po okolicy prawdziwym wozem drabiniastym zaprzężonym w kare konie. Po leśnym i okolicznym rajdzie, bogatym w liczne atrakcje historyczne i przyrodnicze, uczniowie posilili się pysznymi kiełbaskami, które sami piekli w ognisku.

Na zakończenie trzecioklasiści zwiedzili Izbę Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej w Białej. Izba Pamięci Narodowej w Białej jest miejscem upamiętniającym istnienie filii Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego dla Małoletnich w Łodzi przy ulicy Przemysłowej. Zebrane w Izbie eksponaty przybliżają pokoleniom prawdę o tragicznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej, a także uwrażliwiają na krzywdę wyrządzoną młodym dziewczętom osadzonym w obozie, gdzie przetrzymywane w nieludzkich i trudnych warunkach, były zmuszane do wyczerpującej, ciężkiej, wykraczającej poza możliwości fizyczne i psychiczne, pracy.

Tej niezwykłej lekcji historii opowiedzianej przez panią Blankę Hauke, dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej, uczniowie wysłuchali z zainteresowaniem i wielką zadumą.

WARSZTATY TEATRALNE

25 października 2012 roku w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury  w Zdunach młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyła w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów, na co dzień występujących w Teatrze Realistycznym w Skierniewicach.

Zajęcia te przybliżyły uczniom pracę aktora. Na własnej skórze odczuli jak ciężkie i mozolne są przygotowania do zagrania jakiejkolwiek roli. Trzeba bowiem panować nad swoim ciałem, ruchem i głosem. Mimo ciężkich i wyczerpujących ćwiczeń, wszystkim dopisywał humor i towarzyszyła świetna zabawa.

Po warsztatach młodzież oglądała spektakl pt.: „Jestem” w wykonaniu aktorów Teatru Realistycznego. Była to bardzo nowoczesna forma przedstawienia, ukazująca współczesny obraz kobiety.

Uczniowie byli bardzo zadowolona z kolejnych atrakcyjnych zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach.

Czekamy na więcej…