„MŁODA KREW” WCIĄŻ RATUJE ŻYCIE…

30 października 2012 roku Zarząd Rejonowy PCK w Łowiczu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu byli organizatorami X konferencji prozdrowotnej pod hasłem „Więcej zdrowia – więcej życia”. Jednym z punktów programu konferencji było podsumowanie konkursów i wręczenie podziękowań na ręce Dyrekcji Szkoły ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie i uczniów. Wśród  7 szkół  z rejonu łowickiego otrzymaliśmy puchar za drugie miejsce w IX Ogólnopolskim Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie”.  Na 154 dorosłych uczniów krew oddaje aż 152. W czasie konkursu PCK zebrano jej 68,4 litra.

W bieżącym roku szkolnym także zgłosiliśmy swoje uczestnictwo w tak szczytnej akcji. W dniu 16 listopada 2012 roku na terenie placówki przeprowadzono drugą już akcję w ramach turnieju. Bezcenny dar – krew oddało 25 osób. Wśród honorowych dawców znaleźli się również nauczyciele.

Dziękujemy Wam i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych akcjach.