OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W poniedziałek 12 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości przygotowana przez uczniów klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Młodzież szkolna miała okazję obejrzeć krótki film na temat historii Polski, wysłuchać pięknych wierszy, piosenek patriotycznych oraz narracji odnoszącej się do dziejów Naszej ojczyzny przed rokiem 1918. Hasłem przewodnim poniedziałkowej akademii były słowa największego architekta polskiej niepodległości – Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli pani Małgorzaty Nowik, pana Aleksandra Frankiewicza i pana Łukasza Jankowskiego program artystyczny miał na celu wzbudzić wśród uczestników refleksje odnośnie stanu świadomości patriotycznej polskiego społeczeństwa w XXI wieku. Przywołane zostały przy tej okazji przemyślenia najwybitniejszych  Polaków takich jak Jan Paweł II, ksiądz Popiełuszko czy też kardynał Stefan Wyszyński, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na fakt, iż raz zdobyta niepodległość nie jest Nam dana na zawsze, że trzeba o nią dbać i ją pielęgnować.

Zgromadzeni widzowie wyraźnie wzruszeni przesłaniem płynącym z akademii nagrodzili jej organizatorów gromkimi brawami, a całość podsumował Dyrektor – pan Stanisław Kosmowski, który podziękował wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie, a następnie zaapelował do młodzieży, aby nie wstydziła się wyrażać swojego patriotyzmu i aby robiła to w sposób mądry i wyważony.