PO RAZ KOLEJNY UDOWODNILI, ŻE SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANI DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

W tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego udział wzięło 395 osób z 15 szkół województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. Do eliminacji szkolnych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie przystąpiło 50 uczniów, a do ścisłej trzydziestki w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikowało się 6 z nich.

Etap wojewódzki konkursu odbył się w dniu 23 listopada 2012 roku, w siedzibie ŁODR w Bratoszewicach. Obejmował dwie części: pisemną i ustną. Część pisemna – test składał się z 30 pytań. Do eliminacji ustnych zakwalifikowanych zostało dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami. Finaliści odpowiadali na trzy pytania problemowe wylosowane z 10 zestawów.

Nasi uczniowie w ostatecznej rywalizacji zajęli następujące miejsca:

drugie  – Jan Majewski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

trzecie – Emil Świderek, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik;

czwarte – Piotr Jadczak, uczeń klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

dziewiąte – Damian Szafoni, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

dwunaste – Monika Olejniczak,  uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

W drugiej dziesiątce znalazł się również Adam Lisiecki – uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik;

Dzięki hojnym sponsorom wszyscy biorący udział w etapie wojewódzkim zostali uhonorowani nagrodami, a szczególnie ci, z pierwszej dziesiątki.

Uczniowie przyznają zgodnie, że najcenniejsza jest jednak wiedza jaką zdobyli przygotowując się do konkursu, gdyż od wdrożenia jej w życie zależy to co mamy najdroższe – zdrowie, a czasami i życie nasze i naszych najbliższych.

Ci, którzy brali udział w konkursie już kolejny raz, z doświadczenia wiedzą, że przełamanie złych przyzwyczajeń i wprowadzenie w życie przepisów, które poznali to ciągła i długotrwała praca.

Uczniów do konkursu przygotowała p. Bogumiła Łaniecka, nauczyciel produkcji zwierzęcej.