DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi     – Jan Paweł II

Odświętna atmosfera, galowe stroje, życzenia, podziękowania, uśmiechnięte twarze – tak od rana wyglądał dzień, w którym cała społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie obchodziła Dzień Edukacji Narodowej, święto które upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Z tej okazji, w dniu 12 października 2012 roku, odbyła się  akademia, na  której, zgodnie z tradycją szkoły, spotkało się starsze i młodsze pokolenie nauczycieli i pracowników.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał Dyrektora Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który złożył życzenia i serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za kształtowani serc i umysłów młodych ludzi.

Po przemówieniu Pana Dyrektora nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły, złożenie kwiatów pod pamiątkowymi tablicami: Jadwigi Dziubińskiej oraz Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. Nadszedł też czas na wzruszającą część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas trzecich uświetnioną tanecznym występem szkolnego zespołu ludowego.

Na koniec głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy w imieniu społeczności uczniowskiej złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły.