O PAPIEŻU INACZEJ…

22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia błogosławionego papieża Jana Pawła II, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wspominano człowieka wielkiej wiary papieża-Polaka. I to nie w sposób najbardziej tradycyjny, w montażu muzyczno-słownym, jak to miało miejsce we wcześniejszych latach, ale poprzez świadectwo żywej osoby, zaproszonego ks. Jana Janika, proboszcza parafii w Kocierzewie.

W pierwszej części spotkania papieskiego, ks. Jan, góral z pochodzenia, w sposób anegdotyczny, wzbudzając radość słuchaczy, przypominał własne, dziecięce, młodzieńcze i kapłańskie spotkania z arcybiskupem, kardynałem Karolem Wojtyłą i późniejsze z papieżem. Dało się tutaj zauważyć przedstawioną, wielką cechę papieża: umiejętność dostrzegania człowieka i wyborną pamięć nade wszystko. O godz.12, na prośbę księdza, wszyscy odmówili „ulubioną modlitwę papieską” Anioł Pański.

W dalszej części spotkania ks. Jan zwrócił uwagę na najważniejsze wartości nauczania Ojca świętego: dostrzeganie i godność osoby ludzkiej, poszanowanie świętości, tworzenie „cywilizacji miłości” i dążenie do niej. Młodzież w skupieniu wysłuchała tego jakże ważnego papieskiego przesłania. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali pieśń „Barkę”.