WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

W dniu 28 września 2012 roku w Bratoszewicach odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym zorganizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonującego zadania w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Celem konkursu było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego, zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju, popularyzacja produktów rolnictwa ekologicznego, zwiększanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko, uczenie postaw ekologicznych zasad produkcji rolniczej, rozpowszechnianie wiedzy na temat ekologicznego systemu gospodarowania, zwiększenie zapotrzebowania społecznego na produkty rolnictwa ekologicznego.

Wśród uczestników Etapu Wojewódzkiego Konkursu znalazł się Artur Rybus, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, który zajął II miejsce.

Uczeń przygotowywał się do konkursu pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej.