Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 Szkół Rolniczych MRiRW

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyła się 5 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie.

Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Święta w pobliskim kościele parafialnym, celebrowaną przez ks. Biskupa Adama Lepe. Następnie, przybyłe delegacje i poczty sztandarowe udały się do szkoły, w której odbyła się część oficjalna uroczystości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Radca Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Krzyżanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Zofia Stypińska, Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Agnieszka Miszczak-Płuciennik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego i Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi Marek Mazur, Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Danuta Zakrzewska, Wicekurator Oświaty w Łodzi Konrad Czyżyński, Prezes Izby Rolniczej w Łodzi Andrzej Górczyński, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji rządowych i samorządowych oraz Dyrektorzy Zespołów Szkół i przybyłe z nimi poczty sztandarowe.

Po uroczystości wszyscy przybyli goście mieli możliwość zwiedzania Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie.