LUDOWE ZABYTKI, LUDOWE RZEMIOSŁO…

W dniu 27 września 2012 roku uczniowie klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej W Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”.

Wyjazd obfitował w wiele atrakcji. Pierwszą z nich było zwiedzanie Skansenu Ziemi Łowickiej w Maurzycach w celu przybliżenia młodzieży dawnej wsi, zapoznanie z jej architekturą, kulturą oraz z obrazem życia codziennego w chałupie i gospodarstwie.

Uczniów   zachwyciły  zabytki architektury pochodzące z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się  tzw. mała architektura, do której należą  kapliczki, studnie oraz budynki związane z rzemiosłem wiejskim –  kuźnia i wiatrak- koźlak. Męska część młodzieży z dużym entuzjazmem obejrzała ekspozycję tematyczną związaną ze Strażą Pożarną.

 Po wizycie w Maurzycach trzecioklasiści zwiedzili Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie. Tam mieli okazję obserwować pracę garncarza, a następnie sami toczyli i malowali naczynia z gliny. Po miłych oraz wymagających precyzji  zajęciach uczniowie posilili się pysznymi kiełbaskami, które sami piekli w ognisku.