Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie

Zaproszenie
Są miejsca, czasy i ludzie,
których się nie zapomina…

           Zgodnie z tradycją kontynuowaną przez Koło Absolwentów Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie pragniemy powiadomić, że w dniu 27 czerwca 2015 roku odbędzie się XI Zjazd Absolwentów połączony z Jubileuszem 85-lecia szkoły.

Plan zjazdu:
13:00 – Msza św. polowa (teren szkoły)
14:00 – Część oficjalna
16:00 – Obiad oraz spotkania towarzyskie
18:00 – Zabawa do białego rana

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: tel./fax 46 838 74 95
e-mail: szkola@zspzd-technikum.pl   https://zspzd-technikum.pl

Prosimy o przekazanie informacji koleżankom i kolegom (absolwentom szkoły).
Wypełnioną kartę zgłoszenia i kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres szkoły z dopiskiem Zjazd Absolwentów.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Menu

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

W dniu 24 kwietnia 2015 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych. W obecności całej społeczności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie tegoroczni abiturienci szkół dziennych i zaocznych odebrali świadectwa i zaświadczenia ukończenia szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówieniem Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, po którym nastąpiło wręczenie czwartoklasistom świadectw ukończenia szkoły i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz stuprocentową frekwencję. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymała Justyna Chojnacka, uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Na ręce jej rodziców został złożony list gratulacyjny.
W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich.

Po części oficjalnej absolwenci udali się do swoich pracowni na ostatnie spotkanie z wychowawcami. Nie obyło się oczywiście bez łez…

DSC_0214 (Kopiowanie)DSC_0190 (Kopiowanie)DSC_0193 (Kopiowanie)DSC_0191 (Kopiowanie)DSC_0200 (Kopiowanie)DSC_0205 (Kopiowanie)DSC_0207 (Kopiowanie)DSC_0211 (Kopiowanie)DSC_0237 (Kopiowanie)DSC_0239 (Kopiowanie)DSC_0247 (Kopiowanie)DSC_0294 (Kopiowanie)

DZIEŃ ZIEMI

W dniu 22 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbył się apel z okazji Dnia Ziemi.

Uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowali montaż słowno-muzyczny pod hasłem: „Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”.

Całość wzbogaciła prezentacja multimedialna, której tematem była fachowa i odpowiedzialna opieka nad zwierzętami domowymi. Poruszono również zagadnienia dotyczące roli zwierząt w życiu człowieka, funkcjonowania ich zmysłów oraz pielęgnacji w połączeniu z zabiegami weterynaryjnymi.

DSC_0098 (Kopiowanie)DSC_0109 (Kopiowanie)DSC_0112 (Kopiowanie)DSC_0135 (Kopiowanie)

DAWID ANDRZEJCZAK UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH W BLOKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Uczeń ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie może pochwalić się dużym sukcesem, jaki osiągnął w eliminacjach okręgowych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Dawid zajął III miejsce egzequo w bloku architektura krajobrazu i będzie reprezentował szkołę podczas finałów centralnych, które odbędą się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w dniach 29-30 maja 2015 roku w Olsztynie. Jest to kontynuacja dobrej tradycji, gdyż w ubiegłym roku szkolnym, indeks na kierunek architektura krajobrazu zdobyła absolwentka Róża Gradowska.

Eliminacje okręgowe odbyły się w piątek 17 kwietnia w SGGW w Warszawie. Młodzież rozwiązywała testy i zadania praktyczne w 8 blokach tematycznych. W okręgu warszawskim do eliminacji szkolnych przystąpiło 2343, a do eliminacji okręgowych 159 uczniów.

Dla Dawida to tym większy sukces, gdyż jest dopiero uczniem klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Dawid osiągnął bardzo dobry wynik w części praktycznej uzyskując aż 56 punktów na 60 możliwych. Dawid pochodzi z miejscowości Błonie w powiecie łęczyckim. Do Olimpiady ucznia przygotowały nauczycielki przedmiotów zawodowych: p. Agnieszka Piesik i p. Bożena Budzyńska.

Dobrze wypadli także inni uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie: Paweł Kozłowski z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął IV miejsce w bloku AGROBIZNS. Uzyskał drugi wynik w części pisemnej.

Kamil Kucharski, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który interesuje się techniką rolniczą, zajął IV miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa. Adam Głowacki z klasy III TR – V miejsce w bloku produkcja roślinna, do III miejsca zabrakło Adamowi jedynie 2 punktów, podobnie jak i Tomaszowi Kowalczykowi z klasy III TW, który zajął V miejsce w bloku produkcja zwierzęca.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC

ZAWODY ODKRYTE W OBIEKTYWIE

W dniu 13 kwietnia 2015 roku w łowickim Muzeum, odbyło się uroczyste rozdanie nagród i dyplomów zwieńczające konkurs fotograficzny – ,,ZAWODY ODKRYTE W OBIEKTYWIE” ogłoszony przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łowiczu.

Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie zdjęcia (fotografii) nawiązującego do tytułu konkursu, który miał na celu motywowanie młodzieży do zainteresowania się światem zawodów oraz umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności w dziedzinie fotografii.

W Konkursie wyróżniono prace uczennic z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Dyplomy otrzymały: Agnieszka Wołowska z klasy I Technikum kształcącym w zawodzie technik weterynarii, Kamila Perzyńska oraz Diana Morawska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych konkursach!

DSC00303 (Kopiowanie)DSC00301 (Kopiowanie)

V OGÓLNOPOLSKI FINAŁ KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

Dnia 10 kwietnia 2015 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się Piąty Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

W finale znaleźli się wybrani z wybranych, to jest 35 laureatów regionalnych finałów Konkursu Wiedzy o Podatkach, w tym uczennica ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Sara Ewkowska. W zeszłym miesiącu Sara zajęła trzecie miejsce w naszym województwie w tym konkursie.

Konkurs, tak jak i finał wojewódzki, składał się z dwóch etapów: testu wielokrotnego wyboru oraz egzaminu ustnego przed kilkuosobową komisją, w której zasiadali doradcy podatkowi reprezentujący Regionalne Izby Doradców

Wyróżnionych zostało 10 osób, a 5 z nich otrzymało nagrody pieniężne. Pozostali finaliści otrzymali upominki. Laureaci i finaliści musieli wykazać się biegłą znajomością ustaw podatkowych i rozporządzeń: o doradztwie podatkowym, o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Wsparcie merytoryczne zapewniała uczennicy Zofia Rosa, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

20150410_143957 sara (Kopiowanie)20150410_144046 (Kopiowanie)

AGROTRAVEL 2015

W dniach 9 – 10 kwietnia 2015 roku siedmiu uczniów technikum ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyło w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki. Kieleckie wydarzenie to najważniejsza specjalistyczna impreza w Polsce integrująca branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy.

Charakterystyczną cechą przedsięwzięcia jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. To wyjątkowe miejsce pełne barw i zapachów, przywodzące na myśl wakacyjny wypoczynek pod gruszą i wspomnienia z dzieciństwa. AGROTRAVEL to Targi, które kreują markę turystyki wiejskiej i agroturystyki zachęcając do odwiedzenia małych ojczyzn. Uczniowie oprócz zwiedzania licznych stoisk i degustacji regionalnych potraw byli również uczestnikami 2-dniowego Forum Turystyki Wiejskiej.

Forum Turystyki Wiejskiej to wymiana doświadczeń z okresu programowania UE 2007-2013 dotyczących rozwoju turystyki wiejskiej, głównie w zakresie kompleksowej oferty, sieciowania produktowi. Tematem dyskusji były możliwości rozwoju turystyki wiejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020.
Nocleg zorganizowany był w hotelu Paradiso w Suchedniowie.

Organizatorami całego przedsięwzięcia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska, Organizacja Turystyczna, Targi Kielce S.A., Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, a współorganizatorami: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Geografii oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Uwieńczeniem i atrakcją pobytu było wejście na Łysicę (612 m n.p.m, najniższy szczyt należący do Korony Polskich Gór) . Wymarsz rozpoczęliśmy z wioski Święta Katarzyna. Szlak wiódł cały czas lasem po terenach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Szliśmy czerwonym szlakiem mijając pomnik Stefana Żeromskiego oraz urokliwe miejsce z kapliczką obok źródełka świętego Franciszka docierając do szczytu wzniesienia, na którym umieszczono krzyż będący repliką pamiątkowego krzyża z 1930 roku. Z Łysicy podziwialiśmy widoki na Górę Miejską i Psarską. Droga nie stanowiła wielkiego wyzwania, marsz był łatwy i przyjemny dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń.

SONY DSCSONY DSC