PAWEŁ KOZŁOWSKI I DAWID ANDRZEJCZAK UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATAMI ETAPU CENTRALNEGO OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 28 – 30 maja 2015 roku w Olsztynie odbył się finał XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wzięło w nim udział 219 najlepszych uczniów szkół rolniczych z całej Polski. Organizatorem olimpiady na szczeblu centralnym był Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Zmagania olimpijskie odbyły się w dziewięciu blokach tematycznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej reprezentowało dwóch uczniów:

Paweł Kozłowski, uczeń klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik został laureatem w bloku agrobiznes.

Dawid Andrzejczak, uczeń klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskał tytuł laureata w bloku architektura krajobrazu.

Uczniowie zdobyli indeksy uprawniające do kontynuowania nauki na studiach wyższych na dowolnie wybranym Uniwersytecie Przyrodniczym w kraju. Ponadto uczeń Dawid Andrzejczak jest zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z maksymalną liczbą punktów, natomiast uczeń Paweł Kozłowski otrzymał roczną prenumeratę czasopisma „Przedsiębiorca rolny”.
Jak podkreślił podczas podsumowania wyników przewodniczący komitetu głównego olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie. Młodzi ludzie wykazali się zarówno ogromną wiedzą, jak i umiejętnościami praktycznymi.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie uczniom szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej oraz rozszerzenie zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego), co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Uczeń Dawid Andrzejczak przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem mgr inż. Agnieszki Piesik, a Paweł Kozłowski pod kierunkiem mgr inż. Zofii Rosy.

Lureatom składamy serdeczne podziękowania i gratulacje. Dla Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie jest to kolejny powód do dumy, że jej uczniowie nie po raz pierwszy potwierdzają wysoki poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

WYJAZD UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NA WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE

W dniach 24-26 maja 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ,, Młodzież szkół rolniczych ambasadorem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich’’. Szkolnie miało na celu promowanie przedsiębiorczości w środowiskach lokalnych poprzez aktywizację szkół rolniczych na rzecz rozwoju. Wszystkie spotkania odbywały się w Krakowie, uczniowie wraz z opiekunami zakwaterowani byli w Akademickim Centrum Hotelowym ,,Krakowiak’’.

W pierwszym dniu młodzież uczestniczyła w wykładzie ,,Formy prawne działalności gospodarczej. Rejestracja działalności gospodarczej’’. Następnie odbyły się ciekawe warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz mowy ciała. Uczestnicy pracowali w grupach oraz wykonywali różnorodne ćwiczenia. Pod koniec pierwszego dnia młodzi przedsiębiorcy uczyli się o kreatywności oraz o sztuce publicznych wystąpień. Dzień pierwszy skończył się na wizycie uczniów w Bazylice Mariackiej w Krakowie, gdzie uczestniczyli w mszy świętej.

Kolejny dzień zaczął się od dwóch wykładów. Pierwszy z nich dotyczył ekonomii społecznej, a drugi zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Po obiedzie uczestnicy wyjechali na szkolenie terenowe. W pierwszej kolejności przybyli do Janowiczek, gdzie mieli zaszczyt rozmawiać z Wicechłopem roku. Przesympatyczny mężczyzna wraz z synem opowiadali o tym jak dzięki swojej kreatywności osiągnęli sukces. Młodzież oglądała duże gospodarstwo i drogie maszyny rolnicze sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Następnie wszyscy wybrali się z wizytą do ,,Kubisiowego Ogrodu’’ w Węgrzcach. Jest to prywatne przedszkole utworzone przez panią Joannę Kubik. Kobieta przedstawiała wszystkim praktyczne wskazówki dotyczące zasad szukania i pozyskiwania funduszy na inwestycje. Po powrocie uczestnicy szkolenia wrócili do hotelu, zjedli kolacje a potem pojechali na Stary Rynek do Krakowa.

Trzeci ostatni już dzień rozpoczął się dla uczniów nieco wcześniej. Pierwsze zajęcia bowiem odbyły się już o godzinie ósmej, a nie o dziewiątej jak dotychczas. Lekcje w tym dniu obejmowały zagadnienia z zakresu możliwości finansowania ze środków UE. Najpierw były wykłady, później warsztaty, na których uczniowie przeprowadzali analizę SWOT wybranej przez siebie działalności gospodarczej. Przy analizie SWOT młodzież musiała znaleźć pomysł na biznes oraz wymienić dobre, złe strony, szanse oraz zagrożenia tejże działalności. Po nich nastąpiło wręczenie dyplomów za udział w szkoleniu. Wszyscy uczestnicy zrobili sobie po raz ostatni pamiątkowe zdjęcie.

Na koniec młodzież z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, opiekunowie i pani przewodnik zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu. Wszyscy przekonali się o wyjątkowości tej budowli. Potem już tylko pozostał czas na zakup ostatnich pamiątek. Uczestnicy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domów. Wszyscy bardzo chwalili to szkolenie. Dostarczyło im ono wiele ważnych informacji na temat przedsiębiorczości. Każdy z nich czeka z niecierpliwością na kolejny taki wyjazd.

zdj. z kom. 1176 doc (Kopiowanie)zdj. z kom. 1243 doc (Kopiowanie)zdj. z kom. 1252 doc (Kopiowanie)zdj. z kom. 1262 doc (Kopiowanie)

KOLEJNA PIESZA PIELGRZYMKA ZA NAMI

23 maja 2014 roku, po sześciu dniach drogi, w liczbie 380 pątników, na Jasną Górę dotarła 360 Łowicka Piesza Pielgrzymka, w której już tradycyjnie uczestniczyli nasi uczniowie. Było to ich 12 z kolei pielgrzymowanie do Tronu Matki. W tym roku, wraz z opiekunami (Aleksandrem Frankiewiczem i Janem Łanieckim) i absolwentami szkoły liczyli 30-osobową grupę. Młodzież była widoczna na pielgrzymim szlaku nie tylko przez przygotowane kolorowe transparenty, koszulki i flagi, ale przede wszystkim przez całotygodniową, wielką posługę pielgrzymkową przy noszeniu nagłośnienia, bębna (dyżurami zarządzali Rafał i Gabriel), modlitwę (przygotowaną przez Damiana) i śpiewy (wyróżniała się tu szczególnie Ewelina). Tegoroczna Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: “Z Ewangelią przez życie”. W czasie jej trwania, byli obecni z nami nasi pasterze-biskupi (ks. bp. Józef Zawitkowski w Łowiczu i na Jasnej Górze, bp. ordynariusz Andrzej F. Dziuba w Piotrkowie Trybunalskim, oraz ks. bp. Marek Marczak w Gidlach), stanowiąc znak jedności. W pątniczych modlitwach młodzież pamiętała o swoich najbliższych osobach, o szkole, a w szczególności o chorej Oli. Zmęczeni, ale w pełni zadowoleni z podjętego chrześcijańskiego działania, wrócili w sobotni wieczór do swoich rodzin.

DSCN1065 (Kopiowanie)DSCN1144 (Kopiowanie) foto04 (Kopiowanie)foto17 (Kopiowanie)foto19 (Kopiowanie)foto22 (Kopiowanie)foto23 (Kopiowanie)foto25 (Kopiowanie)11293281_794212827342482_630400545_o (Kopiowanie)11294312_794212867342478_2047133631_o (Kopiowanie)foto28 (Kopiowanie)foto29 (Kopiowanie)

XI ZJAZD ABSOLWENTÓW SZKOŁY ROLNICZEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Zgodnie z tradycją kontynuowaną przez Koło Absolwentów Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie w dniu 27 czerwca 2015 roku odbędzie się XI Zjazd Absolwentów połączony z Jubileuszem 85-lecia Szkoły.

Uroczystość, na którą oprócz absolwentów, zaproszono wielu znamienitych gości odbędzie się pod specjalnie do tego celu zamówionym namiotem. Rozpocznie się o godzinie 1300 odprawieniem Mszy Świętej polowej na terenie szkoły. Na godzinę 1400 przewidziano wystąpienie dyrektora szkoły pana Stanisława Kosmowskiego, zaproszonych gości oraz absolwentów. Następnie młodzież szkolna przedstawi program artystyczny, podczas którego zaprezentuje między innymi swoje umiejętności wokalne i taneczne. Około godziny 1600 zaplanowano obiad, podczas którego będzie czas na rozmowy towarzyskie, wspominanie tego, co było, ale nie minęło, gdyż to tutaj od pokoleń rodziły się i rodzą więzi oraz przyjaźnie, które przetrwały lata.

Ostatnim punktem uroczystości będzie zabawa taneczna, która rozpocznie się o godzinie 1800 i będzie trwała do białego rana.

Dyrekcja ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie i Koło Absolwentów jeszcze raz bardzo serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów i osoby związane z placówką, życząc wyśmienitej zabawy i niezapomnianych przeżyć.

Wszelkich informacji na temat uroczystości można zasięgnąć w sekretariacie szkoły.

                                                                                                                                                         

MUZEALNE SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄ

16 maja 2015 roku, w sobotnie popołudnie podczas NOCY MUZEÓW, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego – „MUZEALNE SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄ”, ogłoszony przez Muzeum w Łowiczu pod Honorowym Patronatem Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata oraz uroczyste rozdanie nagród, wyróżnień i dyplomów.

Tegoroczny konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, gdyż wpłynęło 120 prac. Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie fotografii nawiązującej do tytułu konkursu, który miał na celu rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej, rozwijanie osobistych zainteresowań młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczych, wyrobienie wśród młodzieży potrzeby obcowania z muzeum.

W Konkursie wzięły udział dwie uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.
Wyróżnienie i nagrodę rzeczową otrzymała Justyna Banasiak z klasy I Technikum kształcącym w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz dyplom za udział w konkursie otrzymała Wiktoria Józwiak z klasy I Technikum kształcącym w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Pan starosta Krzysztof Figat złożył serdeczne podziękowania i gratulacje uczestnikom oraz opiekunom, którym wręczył wyróżnienia.

Uczennice przygotowywała pani B. Banasik.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych konkursach!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

AGROMAJÓWKA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE – 31 MAJA 2015 ROKU

Koniec maja w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie na stałe wpisał się w krajobraz licznych uroczystości i imprez o charakterze społeczno-kulturalnym. Nie inaczej będzie i w tym roku. 31 maja 2015 roku na terenie kompleksu gospodarczo-rolnego szkoły odbędzie się impreza pod nazwą „Agromajówka w Zduńskiej Dąbrowie”.

Punktem centralnym przedsięwzięcia będzie uroczyste otwarcie nowej obory wyposażonej w wysokiej jakości robot udojowy ASTRONAUT 4 firmy LELY, który poprzez znaczną wydajność i techniczne zaawansowanie stanowić będzie wizytówkę innowacyjności gospodarstwa rolnego szkoły w Zduńskiej Dąbrowie. Dzięki tej inwestycji, uczniowie technikum i rolnicy będą mogli poznawać nowoczesne osiągnięcia techniki rolniczej.

Następnie odbędą się pokazy sprzętu rolniczego jednej z wiodących na rynku europejskim firm włoskich – FARESIN, której przedstawiciele osobiście zaszczycą swoją obecnością grono uczestników. Niewątpliwą atrakcją będzie prezentacja najnowocześniejszego samobieżnego wozu paszowego wspomnianej wyżej firmy, który może stanowić element wyposażenia każdego nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Będzie też wystawa sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych. Zaprezentują się również firmy i instytucje działające na rzecz rolnictwa.

Całość uroczystości będzie miała charakter piknikowy z udziałem władz samorządowych oraz zaproszonych gości. Zaprezentują się też zespoły artystyczne. Mamy nadzieję, że każdy z uczestników znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie.

Zapraszamy wszystkich na godzinie 11.00 w dniu 31 maja 2015 roku do ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, a szczególnie zainteresowanych zagadnieniami związanymi z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w dziedzinie produkcji rolniczej i mechanizacji rolnictwa.

ROZMOWY PRZY SADZENIU LASU

W dniu 6 maja 2015 roku uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami gimnazjów z Soboty, Bielaw, Bedlna oraz Łowicza spotkali się w leśniczówce z Panem Jackiem Chudym, leśniczym nadleśnictwa Bielawy. Mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej na temat ,,Rozmowy przy sadzeniu lasu”.

Spotkanie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnch pozwoliło kształtować postawy proekologiczne wśród uczniów oraz propagować troskę o naturę. Uczniowie mieli szansę dowiedzieć się od zaplecza jak wygląda praca leśniczego, jego poszczególne zadania, chociażby obróbka drewna. Wykład Pana leśniczego i Pani edukator miał na celu przybliżenie młodzieży tematów: jak należy korzystać z dóbr przyrody bez jej bezmyślnego niszczenia, poznania zasad życia w zgodzie z przyrodą, rozbudzenia świadomości ekologicznej, zapoznanie się
z współczesnymi zagrożeniami lasów, oraz propagowania stylu życia zgodnie z naturą.

Młodzież z zainteresowaniem słuchała i zadawała pytania odnośnie Nadleśnictwa Bielawy i ochrony środowiska na naszym terenie.

Program zajęć przedstawiał się następująco:
• miejsce zbiórki: nadleśnictwo w Sobocie
• wykłady z zakresu celowości funkcjonowania lasu, zachowania się na terenie
lasu, pielęgnacji i zasad sadzenia lasu, zasad wypoczynku w lesie
• wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek i grochówka.

Pogoda nie dopisała, ale spotkanie młodzieży z leśniczym było doskonałą szansą do integracji szkół przy wspólnym ognisku, grochówce i kiełbaskach.

DSC00343 (Kopiowanie)DSC00367 (Kopiowanie)DSC00380 (Kopiowanie)DSC00404 (Kopiowanie)DSC00405 (Kopiowanie)DSC00442 (Kopiowanie)

224 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Czwartkowe przedpołudnie 30 kwietnia 2015 roku upłynęło w ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie na intensywnych przygotowaniach uczniów klas pierwszych i drugich do obchodów jednej z trzech najważniejszych uroczystości państwowych z historycznego kalendarza świąt narodowych, a mianowicie 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Akademia z tejże właśnie okazji rozpoczęła się o godzinie 1100 wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Po części oficjalnej uczniowie pod kierunkiem pani Kingi Dzik i pana Łukasza Jankowskiego zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym piękne patriotyczne wiersze i piosenki przeplatane historyczną narracją w sposób niezwykle dosadny oraz emocjonalny ukazały wszystkim zebranym w sali konferencyjnej jak ważnym i doniosłym wydarzeniem w dziejach narodu polskiego, ale i całej Europy było uchwalenie pierwszej na starym kontynencie ustawy zasadniczej jaką była tzw. Konstytucja 3 Maja.

Występ młodych artystów z Zuńskiej Dąbrowy przepełniony patriotycznym uniesieniem i ideowym zapałem spotkał się z wielkim uznaniem audytorium czego najlepszy wyraz dał dyrektor szkoły Stanisław Kosmowski, który w krótkim wystąpieniu serdecznie podziękował odpowiedzialnym za przygotowanie akademii uczniom oraz ich opiekunom życząc jednocześnie radosnego przeżywania tego ważnego dla wszystkich Polaków święta narodowego.

DSC_0331 (Kopiowanie)DSC_0332 (Kopiowanie)DSC_0349 (Kopiowanie)DSC_0350 (Kopiowanie)DSC_0354 (Kopiowanie)DSC_0357 (Kopiowanie)