WYJAZD UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NA WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE

W dniach 24-26 maja 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ,, Młodzież szkół rolniczych ambasadorem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich’’. Szkolnie miało na celu promowanie przedsiębiorczości w środowiskach lokalnych poprzez aktywizację szkół rolniczych na rzecz rozwoju. Wszystkie spotkania odbywały się w Krakowie, uczniowie wraz z opiekunami zakwaterowani byli w Akademickim Centrum Hotelowym ,,Krakowiak’’.

W pierwszym dniu młodzież uczestniczyła w wykładzie ,,Formy prawne działalności gospodarczej. Rejestracja działalności gospodarczej’’. Następnie odbyły się ciekawe warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz mowy ciała. Uczestnicy pracowali w grupach oraz wykonywali różnorodne ćwiczenia. Pod koniec pierwszego dnia młodzi przedsiębiorcy uczyli się o kreatywności oraz o sztuce publicznych wystąpień. Dzień pierwszy skończył się na wizycie uczniów w Bazylice Mariackiej w Krakowie, gdzie uczestniczyli w mszy świętej.

Kolejny dzień zaczął się od dwóch wykładów. Pierwszy z nich dotyczył ekonomii społecznej, a drugi zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Po obiedzie uczestnicy wyjechali na szkolenie terenowe. W pierwszej kolejności przybyli do Janowiczek, gdzie mieli zaszczyt rozmawiać z Wicechłopem roku. Przesympatyczny mężczyzna wraz z synem opowiadali o tym jak dzięki swojej kreatywności osiągnęli sukces. Młodzież oglądała duże gospodarstwo i drogie maszyny rolnicze sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Następnie wszyscy wybrali się z wizytą do ,,Kubisiowego Ogrodu’’ w Węgrzcach. Jest to prywatne przedszkole utworzone przez panią Joannę Kubik. Kobieta przedstawiała wszystkim praktyczne wskazówki dotyczące zasad szukania i pozyskiwania funduszy na inwestycje. Po powrocie uczestnicy szkolenia wrócili do hotelu, zjedli kolacje a potem pojechali na Stary Rynek do Krakowa.

Trzeci ostatni już dzień rozpoczął się dla uczniów nieco wcześniej. Pierwsze zajęcia bowiem odbyły się już o godzinie ósmej, a nie o dziewiątej jak dotychczas. Lekcje w tym dniu obejmowały zagadnienia z zakresu możliwości finansowania ze środków UE. Najpierw były wykłady, później warsztaty, na których uczniowie przeprowadzali analizę SWOT wybranej przez siebie działalności gospodarczej. Przy analizie SWOT młodzież musiała znaleźć pomysł na biznes oraz wymienić dobre, złe strony, szanse oraz zagrożenia tejże działalności. Po nich nastąpiło wręczenie dyplomów za udział w szkoleniu. Wszyscy uczestnicy zrobili sobie po raz ostatni pamiątkowe zdjęcie.

Na koniec młodzież z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, opiekunowie i pani przewodnik zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu. Wszyscy przekonali się o wyjątkowości tej budowli. Potem już tylko pozostał czas na zakup ostatnich pamiątek. Uczestnicy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domów. Wszyscy bardzo chwalili to szkolenie. Dostarczyło im ono wiele ważnych informacji na temat przedsiębiorczości. Każdy z nich czeka z niecierpliwością na kolejny taki wyjazd.

zdj. z kom. 1176 doc (Kopiowanie)zdj. z kom. 1243 doc (Kopiowanie)zdj. z kom. 1252 doc (Kopiowanie)zdj. z kom. 1262 doc (Kopiowanie)