PAWEŁ KOZŁOWSKI I DAWID ANDRZEJCZAK UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATAMI ETAPU CENTRALNEGO OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 28 – 30 maja 2015 roku w Olsztynie odbył się finał XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wzięło w nim udział 219 najlepszych uczniów szkół rolniczych z całej Polski. Organizatorem olimpiady na szczeblu centralnym był Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Zmagania olimpijskie odbyły się w dziewięciu blokach tematycznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej reprezentowało dwóch uczniów:

Paweł Kozłowski, uczeń klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik został laureatem w bloku agrobiznes.

Dawid Andrzejczak, uczeń klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskał tytuł laureata w bloku architektura krajobrazu.

Uczniowie zdobyli indeksy uprawniające do kontynuowania nauki na studiach wyższych na dowolnie wybranym Uniwersytecie Przyrodniczym w kraju. Ponadto uczeń Dawid Andrzejczak jest zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z maksymalną liczbą punktów, natomiast uczeń Paweł Kozłowski otrzymał roczną prenumeratę czasopisma „Przedsiębiorca rolny”.
Jak podkreślił podczas podsumowania wyników przewodniczący komitetu głównego olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie. Młodzi ludzie wykazali się zarówno ogromną wiedzą, jak i umiejętnościami praktycznymi.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie uczniom szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej oraz rozszerzenie zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego), co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Uczeń Dawid Andrzejczak przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem mgr inż. Agnieszki Piesik, a Paweł Kozłowski pod kierunkiem mgr inż. Zofii Rosy.

Lureatom składamy serdeczne podziękowania i gratulacje. Dla Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie jest to kolejny powód do dumy, że jej uczniowie nie po raz pierwszy potwierdzają wysoki poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA