POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

W dniu 24 kwietnia 2015 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych. W obecności całej społeczności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie tegoroczni abiturienci szkół dziennych i zaocznych odebrali świadectwa i zaświadczenia ukończenia szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówieniem Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, po którym nastąpiło wręczenie czwartoklasistom świadectw ukończenia szkoły i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz stuprocentową frekwencję. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymała Justyna Chojnacka, uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Na ręce jej rodziców został złożony list gratulacyjny.
W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich.

Po części oficjalnej absolwenci udali się do swoich pracowni na ostatnie spotkanie z wychowawcami. Nie obyło się oczywiście bez łez…

DSC_0214 (Kopiowanie)DSC_0190 (Kopiowanie)DSC_0193 (Kopiowanie)DSC_0191 (Kopiowanie)DSC_0200 (Kopiowanie)DSC_0205 (Kopiowanie)DSC_0207 (Kopiowanie)DSC_0211 (Kopiowanie)DSC_0237 (Kopiowanie)DSC_0239 (Kopiowanie)DSC_0247 (Kopiowanie)DSC_0294 (Kopiowanie)