DAWID ANDRZEJCZAK UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH W BLOKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Uczeń ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie może pochwalić się dużym sukcesem, jaki osiągnął w eliminacjach okręgowych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Dawid zajął III miejsce egzequo w bloku architektura krajobrazu i będzie reprezentował szkołę podczas finałów centralnych, które odbędą się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w dniach 29-30 maja 2015 roku w Olsztynie. Jest to kontynuacja dobrej tradycji, gdyż w ubiegłym roku szkolnym, indeks na kierunek architektura krajobrazu zdobyła absolwentka Róża Gradowska.

Eliminacje okręgowe odbyły się w piątek 17 kwietnia w SGGW w Warszawie. Młodzież rozwiązywała testy i zadania praktyczne w 8 blokach tematycznych. W okręgu warszawskim do eliminacji szkolnych przystąpiło 2343, a do eliminacji okręgowych 159 uczniów.

Dla Dawida to tym większy sukces, gdyż jest dopiero uczniem klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Dawid osiągnął bardzo dobry wynik w części praktycznej uzyskując aż 56 punktów na 60 możliwych. Dawid pochodzi z miejscowości Błonie w powiecie łęczyckim. Do Olimpiady ucznia przygotowały nauczycielki przedmiotów zawodowych: p. Agnieszka Piesik i p. Bożena Budzyńska.

Dobrze wypadli także inni uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie: Paweł Kozłowski z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął IV miejsce w bloku AGROBIZNS. Uzyskał drugi wynik w części pisemnej.

Kamil Kucharski, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który interesuje się techniką rolniczą, zajął IV miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa. Adam Głowacki z klasy III TR – V miejsce w bloku produkcja roślinna, do III miejsca zabrakło Adamowi jedynie 2 punktów, podobnie jak i Tomaszowi Kowalczykowi z klasy III TW, który zajął V miejsce w bloku produkcja zwierzęca.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC