Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie

Zaproszenie
Są miejsca, czasy i ludzie,
których się nie zapomina…

           Zgodnie z tradycją kontynuowaną przez Koło Absolwentów Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie pragniemy powiadomić, że w dniu 27 czerwca 2015 roku odbędzie się XI Zjazd Absolwentów połączony z Jubileuszem 85-lecia szkoły.

Plan zjazdu:
13:00 – Msza św. polowa (teren szkoły)
14:00 – Część oficjalna
16:00 – Obiad oraz spotkania towarzyskie
18:00 – Zabawa do białego rana

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: tel./fax 46 838 74 95
e-mail: szkola@zspzd-technikum.pl   https://zspzd-technikum.pl

Prosimy o przekazanie informacji koleżankom i kolegom (absolwentom szkoły).
Wypełnioną kartę zgłoszenia i kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres szkoły z dopiskiem Zjazd Absolwentów.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Menu